РЕКЛАМИРАЙ ПРИ НАС

Можете да рекламирате в „БЪЛГАРИЯ НОВИНИТЕ“ като използвате Ваш банер на някоя от позициите в страниците на сайта.

Подробности за позиции и цени :

Позиция A над заглавието : 200 лв. /месец

Позиция B,C- дясна колона отгоре : 150 лв. /месец

Позиция D,E- лява колона отгоре : 100 лв./ месец

Позиции – лява и дясна колона отдолу – 50 лв. / месец

Отразяване на събитие : 150 лв.

Платена публикация : 60 лв.

Име на фирмата:

Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“

Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“

ЕИК/Булстат : 205028308

Седалище и адрес на управлениеБЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
ул. Гладстон No 18

Председател : Петър Константинов Низамов

За да заявите вашите намерения за рекламна дейност, моля свържете се с нас на Email: petar.nizamov@gmail.com