22.6 C
Burgas
Wednesday, June 19, 2024
Начало ГРАД БУРГАС кв. Долно Езерово

кв. Долно Езерово

След Междусъюзническата война в 1913 година 90 български семейства от село Тарфа и 50 от Каваклия, Източна Тракия се установяват в местността Ваякьой. През август 1934 година Ваякьой е преименувано на Долно Езерово.

Населението на Долно Езерово към 2011 е около шест хиляди жители. Със Закона за административно-териториални промени в страната, обн., ДВ, бр. 69 от 22.08.1991 г. Долно Езерово става квартал на град Бургас с население от 5685 души. През есента на 2005 г. ПСФК Черноморец (Бургас) играе своите мачове на стадион „Червено знаме“ в Долно Езерово, а от 2009 до 2012 г. ФК Нефтохимик 1986 (Бургас). В околностите на населеното място се намира Бургаското езеро (влажна зона с международно значение, т. нар. Рамсарско място), част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Защитената зона е важно местообитание на множество водолюбиви видове птици с висока природоконсервационна значимост. Бургаското езеро е най-голямото българско езеро и заема площ от 270,6 km². В западната му част се намира защитена местност „Вая“ с най-обширните тръстикови масиви в България.

Тук има детска градина (ОДЗ „Коледарче“), училище до 8-и клас (ОУ „Христо Ботев“), читалище и църква, построена през 2005 година. През 2010/11 година в квартала е изградена канализация и помпената станция.[3] Тя е изградена с финансиране от 5,5 млн. лв. по Оперативната програма „Околна среда“.

31,653Фенове като
4,312Последователи последвам
2,659Последователи последвам
1,132Последователи последвам
11,642абонати Абонирай се