БЕЗ МОРАЛ : МАРТИН МАВРОДИЕВ – УПРАВИТЕЛ НА КОРАБНА КОМПАНИЯ ИСКА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ ОТ ОБЩИНА ВАРНА

<h3>МАРТИН ГАЛИНОВ МАВРОДИЕВ , който е управител в СИЙЛ Експрес Лоджистикс SIYL Ekspres Lodzhistiks и отговаря на имейлите като управител на ТРАНСТЕРРА ЛОДЖИСТИКС / БЪЛГАРИЯ/ ООД ; TRANSTERRA LODZHISTIKS / BALGARIYA/ OOD, която е агент на една от най-големите корабни компании в Света – ONE e искал от община Варна да му бъде дадено общинско жилище… през 2017г.</h3>

<h2>Фирмата за 2017г., когато е искал социално жилище, има приходи 5 млн. и 15 хил. лева.</h2>

<a href="https://iustitia.bg/?attachment_id=2304" rel="attachment wp-att-2304"><img class="alignnone size-full wp-image-2304" src="https://iustitia.bg/wp-content/uploads/2020/11/МАВРОДИЕВ-ОБЩИНСКО-ЖИЛИЩЕ.jpg" alt="" width="1647" height="484" /></a>

<a href="https://iustitia.bg/?attachment_id=2307" rel="attachment wp-att-2307"><img class="alignnone size-full wp-image-2307" src="https://iustitia.bg/wp-content/uploads/2020/11/Екранна-снимка-1689.png" alt="" width="314" height="244" /></a>

&nbsp;

<a href="https://iustitia.bg/?attachment_id=2296" rel="attachment wp-att-2296">prot1_mladost</a>

<h2>Същият Мартин Мавродиев е управител на ТРАНСТЕРРА ЛОДЖИСТИКС / БЪЛГАРИЯ/ ООД ; TRANSTERRA LODZHISTIKS / BALGARIYA/ OOD, която е агент на една от най-големите корабни компании в Света – ONE. Долу са показани имейли с подпис на същия, че е управител на компанията, въпреки, че съгласно Търговския регистър управител е Галина Динчева-Арабова.</h2>

Вероятно е сложен на друга длъжност формално за да се укриват осигуровки по големите прагове на минималните заплати на управителите съгласно номенклатурата. Но той е реален управител както се вижда по-голу.

<h2>Фирмата за 2017г. има приходи 5 млн. и 15 хил. лева.</h2>

&nbsp;

<a href="https://iustitia.bg/?attachment_id=2306" rel="attachment wp-att-2306"><img class="alignnone size-full wp-image-2306" src="https://iustitia.bg/wp-content/uploads/2020/11/Екранна-снимка-1690.png" alt="" width="1564" height="727" /></a> <a href="https://iustitia.bg/?attachment_id=2307" rel="attachment wp-att-2307"><img class="alignnone wp-image-2307" src="https://iustitia.bg/wp-content/uploads/2020/11/Екранна-снимка-1689.png" alt="" width="950" height="738" /></a>

<a href="https://iustitia.bg/?attachment_id=2308" rel="attachment wp-att-2308"><img class="alignnone size-full wp-image-2308" src="https://iustitia.bg/wp-content/uploads/2020/11/Екранна-снимка-1691.png" alt="" width="1920" height="1080" /></a>

<h2>Можете да видите сами, че е тогава също е бил управител на СИЙЛ Експрес Лоджистикс.</h2>

<a href="https://iustitia.bg/?attachment_id=2305" rel="attachment wp-att-2305"><img class="alignnone size-full wp-image-2305" src="https://iustitia.bg/wp-content/uploads/2020/11/Екранна-снимка-1687.png" alt="" width="1920" height="1080" /></a>

&nbsp;

Leave a Reply