Службата на ООН по правата на човека изготвя ГЛОБАЛЕН ЧЕРЕН СПИСЪК с „групите на омраза към общността на ЛГБТ“.Службата за правата на ООН събира имената на всички, които по някакъв начин се противопоставят на програмата за ЛГБТ. Политиците, религиозните лидери и организации по цял ​​свят, които защитават живота и семейството, вероятно ще бъдат включени в черния списък от службата на ООН за правата на човека. Драстичната нова мярка може да се използва за налагане на санкции на защитници на семейството, представяйки ги за терористи. „Кои са основните действащи лица, които твърдят, че защитниците на човешките права на ЛГБТ общността пропагандират така наречената „джендър идеология?“, питат от службата за правата на ООН в призив, публикуван миналия месец, адресиран главно към ЛГБТ групи. В широко формулираното предложение службата по правата на ООН иска примери за „публични изказвания или изявления на политически и/или религиозни лидери“, които оспорват правата на ЛГБТ. „Какви са основните им аргументи?“, пита службата за правата на ООН. „Отразяват ли се върху регресирането на правата на човека като част от ЛГБТ общност? Влияят ли пряко или непряко техните стратегии върху човешките права на жените и момичетата?“. Призивът на Службата за правата на ООН за информация очернява защитниците на живота и семейството, които оспорват „джендър идеологията“ като теоретици на конспирацията и гарантира, че „теорията на джендъра“ не е идеология, а несъмнена истина. Потвърждава, че „значенията“, свързани с пол и джендър, са „социално конструирани“.За разлика от тази истинска теория за пола, „обясненията“ на групите, които се противопоставят на джендър идеологията и защитават семейството и живота, изискват повече детайли. Тези обяснения, твърдят от службата по правата на ООН, „се използват за подсилване на насилието и дискриминацията въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност и тяхното особено въздействие върху сексуалните и репродуктивните права“.Службата на ООН за правата е фокусирана специално върху религиозните про-лайф и про-семейни групи. Те искат всякакви „примери, когато понятието пол е било използвано в религиозни описания или обяснения за традиции, традиционни ценности и защита на семейството“ в противовес на новите закони и политики за ЛГБТ. И изискват информация за защитата на свободата на религията, убежденията или съвестта, която би ограничила „упражняването на човешки права (включително сексуални и репродуктивни права) на ЛГБТ лица“. Службата за правата на ООН даже се отнася към възражението на съвестта просто като към «метафора», а не основно човешко право, което може да бъде отстоявано. Данните, предоставени на службата по правата на ООН, ще бъдат използвани в следващия доклад на независимия експерт на ООН за защита срещу насилие и дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност до Съвета на ООН по правата на човека в Женева. Изглежда, че ЛГБТ царят на ООН възприема подхода на Южния център за правна защита на бедността за създаване на списък с „групи на омразата“. Списъкът на Южния център за бедност бе известен със случая, когато Флойд Коркинс осъществява въоръжена атака в централата на Съвета за семейни изследвания (Family Research Council) през 2012 г. Използването на такива списъци беше широко разкритикувано. Демократите внесоха законопроект в Конгреса на САЩ за създаване на подобен международен списък през миналата година, наречен Закон за глобалното уважение, който налага санкции на всички чужденци, които се противопоставят на правата на ЛГБТ. Не за първи път ЛГБТ експертът на ООН се опитва да се фокусира върху РЕЛИГИЯТА. В доклад за 2019 г. той призовава държавите да „предприемат решителни действия“ срещу религиозните лидери, които се противопоставят на правата на ЛГБТ.12.02.2021

Превод: Христина Айналиева-Кавадиас

White cbnnews logo
White cbnnews logo

Leave a Reply