Джендър идеологията дискриминира жените - петър низамов джендър идеологията дискриминира жените - петър низамов изтеглен файл 5 800x392 min джендър идеологията дискриминира жените - петър низамов защитете жените и момичетата, като отхвърлите предишни и предстоящи доклади на sogi - независимия експерт на оон по сексуална ориентация и полова идентичност! Bnews джендър идеологията дискриминира жените - петър низамов
Джендър идеологията дискриминира жените - петър низамов изтеглен файл 5 800x392 min джендър идеологията дискриминира жените - петър низамов защитете жените и момичетата, като отхвърлите предишни и предстоящи доклади на sogi - независимия експерт на оон по сексуална ориентация и полова идентичност!

Призив за защита на жените и момичетата от ДЖЕНДЪР идеологията.

ЗАЩИТЕТЕ жените и момичетата, като отхвърлите предишни и предстоящи доклади на SOGI – Независимия експерт на ООН по сексуална ориентация и полова идентичност!

ЦЕЛ на петицията: Да противодейства на независимия експерт на ООН за защита срещу насилие и дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност (SOGI), с които е превишил законните си права, опитвайки се да внесе своята противоречива queer теория в ООН и политиките на държавите-членки. Ако останат извън контрол и не бъдат оспорени, неговите радикални сексуални и джендър идеологии ще бъдат допълнително интегрирани в системата на ООН и законите и политиките на държавите-членки на ООН за сметка на напредъка, постигнат в политиките за равенство и защита на жените и момичетата.

Назначеният от ООН независим експерт на SOGI Виктор Мадригал-Борлоз вече публикува няколко радикални доклада, които грубо превишават пълномощията му, тъй като се стреми да:

1. ИЗКРИВЯВА дефиницията за пол и базирани на пола термини в ООН, за да обхване радикална и ненаучно обоснована джендър идеология и queer теория

2. Да УТВЪРДИ със силата на закона противоречивата концепция за „полова идентичност“ (т.е. трансджендър идентичност) като защитен клас

3. Да ОТМЕНИ правата и защитите, основани на пола, за жените и момичетата

4. Да КРИМИНАЛИЗИРА терапията, която помага на хората да разрешат нежеланите хомосексуални атракции или чувствата на объркване между половете.

Съвсем наскоро обаче независимият експерт предприе по-агресивни стъпки, като изпрати покана за представяне на становища от държави-членки на ООН, академични организации, НПО-та и др., които ще му помогнат в осъществяване на целта му да:

1. Предефинира със задна дата термина „пол“ и базирани на пола термини в документите на ООН (т.е. резолюции, договори, Програма на ООН 2030 и др.), за да излезе от обсега на дългогодишната концепция за мъже и жени, базирана на биологичен пол, включваща концепцията за „джендър идентичност“, основана на ненаучно обоснована джендър идеология.

2. Да предефинира термина „равенство между половете“ по-специално в Цел 5 на ООН за устойчиво развитие, за да обхване специални права, основани на сексуална ориентация и полова идентичност, които биха изместили правата на жените, а след това тези съмнителни „права“ да бъдат интегрирани чрез Програма 2030 г.

3. Да използва предстоящия си доклад, подкрепен от молбите, които той изисква от световната ЛГБТ общност, за да интегрира queer теория в системата на ООН и да притисне държавите-членки на ООН да направят същото. Неговото намерение е да накара всички държави да отговорят за неговата радикална концепция за „полова рамка“, която да включи идеологията на SOGI във всички закони и политики.

4. Да установи самоличността на политически и религиозни лидери, които се обявяват публично срещу „джендър идеологията“. Загрижени сме, че такъв списък може да се използва за подбуждане към репресии срещу хора, които упражняват правото на свобода на изразяване, на словото и религиозната свобода.

5. Да идентифицира пречките пред прилагането от страна на държавите-членки на т. нар. „всеобхватно сексуално образование“ (CSE), предназначено да индоктринира децата и да разпространи теорията за странностите, нездравословна система от вярвания, която насърчава децата да се откажат от биологичния си пол по вредни начини. Трябва да се отбележи, че концепциите за CSE и „сексуална ориентация и полова идентичност“ бяха изрично отхвърлени в Програма 2030 г. от много държави-членки на ООН и че установяването на правомощия на този експерт SOGI е умишлен опит да се погазят позициите на държавите да се противопоставят и ги принуждават да приемат правата на SOGI. Това е пряко посегателство над суверенитета на държавите-членки на ООН и злоупотреба със системата на ООН.

Подпишете петицията:

International Petition to All UN Member States | Family Watch

Превел: Христина Айналиева-Кавадиас

ЗА Семейството

ПЕТЪР НИЗАМОВ

Против “Джендър” образованието в училищата

ИЗТОЧНИК ТУК

White cbnnews logo

Leave a Reply