#ЕвропейскатаКомисия #ПРИНУЖДАВА #Унгария да отмени #закона, съгласно който #НПО-та трябва да разкриват чуждестранното си #финансиране.Европейската комисия започна „процедура за нарушение“ (процедура за определяне дали държава-членка изпълнява задълженията си съгласно правото на ЕС) срещу Унгария заради закон, изискващ неправителствените организации, финансирани от чужбина, да разкриват донорите си пред властите. Унгарският министър на правосъдието Джудит Варга заяви, че страната е готова да отмени закона, но с право определи намесата на ЕК като „политически мотивирана процедура“. Въпреки че Унгария трябва да възрази против процедурата на Комисията, закон на ЕС я ограничава, като на практика я възпрепятства да упражнява суверенното си право да се защитава от престъпно чуждо влияние. Унгарският закон беше част от усилията за ограничаване на влиянието на Джордж Сорос в страната. ЕС се противопоставяше на подобни усилия в миналото. По-общо казано, чуждестранното финансиране е от решаващо значение в опитите за проникване на червено-зелената ос в западните свободни общества и тяхното подкопаване от кампаниите на марксисткото Black Lives Matter до стремежите на „Мюсюлманско братство“ да „унищожи западната цивилизация отвътре“. Процедурата за нарушение на Европейската комисия е тревожна. Следенето на чуждестранното финансиране от страна на всяко правителство в рамките на националните им граници трябва да се разглежда като основно право. Освен това, като се има предвид проникването на Иран в западните страни чрез неговите пълномощници, чуждестранното финансиране е от особено значение.Унгария е готова да премахне законодателството за чуждестранно финансираните неправителствени организации и да изпрати проекто-изменение на устава до Европейската комисия, заяви в петък министърът на правосъдието Джудит Варга, в отговор на съобщението на ЕК, че започва процедура за нарушение срещу Унгария. В четвъртък ЕК стартира процедура за нарушение срещу Унгария заради оспорване на решение на Съда на Европейския съюз относно нейния закон за гражданските организации. В официално уведомително писмо до Унгария ЕК призова Унгария да изпълни решението на Съда на ЕС от юни 2020 г., в което се постановява, че унгарското регулиране на чуждестранни финансирани неправителствени организации нарушава правилата на ЕС за свободното движение на капитали, както и основното право на защита на личните данни и свободата на сдружаване. Варга заяви във Facebook, че след като ЕК одобри проекта, унгарското правителство е готово да го внесе в парламента, за да може да бъде обсъдено през пролетната сесия. Европейската комисия сезира Унгария пред Съда на ЕС относно законодателството, прието през 2017 г., изискващо от НПО-та да разкрият пълното чуждестранно финансиране за над 7,2 милиона форинта (208 700 евро). Позовавайки се на закона, Варга заяви в петък, че правителството е „направило финансирането на НПО-та прозрачно, за да стане ясно кои НПО-та се опитват да упражняват политически натиск върху унгарския обществен живот с чужда подкрепа“. Въпреки че Унгария действа справедливо и прозрачно, ЕК стартира „политически мотивирана процедура“, която и доведе до решението на Съда на ЕС миналия юни, каза тя.24.02.2021

Превел: Христина Айналиева-Кавадиас

ЗА Семейството

Против “Джендър” образованието в училищата

ИЗТОЧНИК ТУК

White cbnnews logo

Leave a Reply