Използването на ЛГБТ ресурси в училищата може да е в РАЗРЕЗ СЪС ЗАКОНА, предупреждава Christian Institute.През февруари родители и учители във Великобритания научиха с притеснение за използването на учебни материали, които се разпространяват от The Proud Trust за LGBT+ History Month.Christian Institute критикува учебните материали, предназначени за използване в училищата и у дома, заради заложеното в тях популяризиране на радикална идеология на пола (джендър), опит децата да се индоктринират в ЛГБТ активизъм и разбирането, че вярата в традиционния брак е дискриминираща.Въпросните ресурси не отразяват коректно законовите изисквания за това, което трябва да се преподава в училищата. А училища, които следват и предоставят определени учебни планове, най-вероятно нарушават закона.В урок, предназначен за ученици от 13 до 18 години се изисква децата да разработят примерна емблема за следващия LGBT+ History Month и след това да изберат най-добрия според тях. Целта е те да се запознаят с предисторията на LGBT+ History Month и «значението на набирането на средства, което стои зад него».Законът за образованието от 1996 г. обаче не позволява небалансирано отношение по политически въпроси, по която и да е учебна дисциплина. От училищата се изисква да представят балансирано противоположните възгледи. Също така принуждаването на учениците да изразяват мнение, с което може да не са съгласни, има последици за свободата на словото.В друг урок учениците трябва да си представят дете от 9-ти клас, което след лятната ваканция се завръща в училище, но в образа на «истинското си Аз». Те са разкрили пред училищната общност, че са транс сексуални и сега изразяват разминаването на пола с половата им идентичност. Учениците трябва да изброят предизвикателствата, с които ученикът може да се сблъска в часовете по физическо възпитание, като достъпа до съблекалните и тоалетните на противоположния пол. Или участието в уроци, при които момичетата са отделени от момчетата. След това им се казва да напишат писмо до някой от персонала, като директора например, и да изброят «ограниченията», които искат да бъдат премахнати.Едно от предложенията в ресурса е да се въведе «политика на нулева толерантност към омразата към ЛГБТ (LGBTphobia) и ЛГБТ обучение за обхващане на персонала (LGBT+ inclusion training for staff). Друго предложение е да има унисекс тоалетни в училищата.И това е независимо, че Наредбите за училищни помещения от 2012 г. се посочва, че училищата трябва да осигуряват отделни тоалетни за момчета и момичета над 8-годишна възраст и отделни съблекални за момчета и момичета в средно училищна възраст.Целта е предпазване от възможни злоупотреби с по-уязвими деца и за защита на личния живот на останалите ученици.Джон Денинг, директор по образованието в Christian Institute, заяви: «Напълно неуместно е уроците да прокарват едностранчиви аргументи, сякаш друга гледна точка не съществува, при положение че всички знаят, че тези теми са спорни. Това не е почтено и подходящо образование».«Още по-лошо е да принуждават учениците да приемат и лобират за промени, с които по-голямата част от тях не са съгласни и които биха довели до нарушаване на закона от страна на училището».«Време е училищата да почнат да казват «не» на организации, които злоупотребяват с образователната система, популяризирайки учебни материали, за да прокарат изкривената си програма».12.02.2021

Превел: Христина Айналиева-Кавадиас

ЗА Семейството

Против “Джендър” образованието в училищата

ИЗТОЧНИК ТУК

White cbnnews logo

Leave a Reply