Напълно невярна е теорията, че българите, които преминали Дунава с Аспарух били малък народ, който се влял в огромното славянско море. Втората държава, която официлно обяснява произхода си с кубратовите българи е Хърватско. Първо, Този народ е в основата на три държави, две, от които съществуващи в Съвремието в Европа. Българите на Кубрат са било огромен народ, който е владеел половин Украйна, с който се е съобразявала Византия (наричана навсякъде в изворите Римска империя) и който току-що е бил победен след смъртта на хан Кубрат от хазарите и принудително мигрирал. Всеки от синовете на Кубрат, взел със себе си част от народа на Стара Велика България. Както знаем, един от синовете – Аспарух или Исперих избрал за посока Дунава. Втората държава, която официлно обяснява произхода си с кубратовите българи е Хърватско, чийто етнос се формира със смесването на месните илири, живеещи там през Античността с народ по времето на Великото преселение на Народите. След края на Велика България, намирала се на север от Черно и Каспийско море, българите се разпръснали. Последен в старите си земи останал Баян. След време и той се преместил с народа си и се заселил при аварите. Съществуват и хипотези, че пра-хърватите всъщност са били българи! Първата пукнатина в славянската теория за произхода на хърватите е самият произход на думата Хърватия. На езика на огромния в ранното Средновековие Аварски хаганат „хърват“ означава генерал. Честа практика в държавата на аварите е била на заслужилите генерали да им се отпускат територии, които да управляват. Днес е широко известен фактът, че много от благородниците в аварската държава са били българи (прабългари). Друг съществен довод относно теорията за българския произход е легендата за първия владетел на Бяла Хърватия. Която е поразяващо сходна с нашата легенда. Той се е казвал Коробатос (Chorobatos). В повествованието се разказва, че на смъртния си одър той събрал петте си сина и им завещал да не се разделят, защото по отделно ще са слаби, а заедно – несломими. За целта той им дал да счупят по една пръчка. Всеки от тях успял, но когато им дал да счупят цял наръч с пръчки, никой не успял. Според историците това е същата легенда като тази за Кубрат и неговите синове. В историческите хроники Кубрат е познат още и като Кобратос, Kоубратос и Кубер. Хърватските историци предполагат, че Коробатос е просто друго наименование за древния български хан. За основател на средновековната хърватска държава се смята един от синовете на Коробатос – Батбаян, който напуснал Бяла Хърватия и създал царство в съвременните земи на държавата. Според новата теория на хърватските академици основателят на хърватската държава е синът на Кубрат – Баян, който се окичил със славянската титла бан. Произходът на хърватите, подобно на този на българите, е обект на засилени научни спорове. Модерните хървати по инерция и по инструкция от Москва, а после от Белград, като част от бившата Югославия, от близкото минало се броят за славянски народ. Наложената теория през годините е, че древните хървати са славянски народ, мигрирал от прародината, която се е наричала Бяла Хърватия. Учените обаче все още не знаят къде точно се е намирала тя. Този огромен народ още формира освен тази на Дунавска България (на река Дунав-втората по големина река в Европа), още една империя през Средновековието – Волжка България (на река Волга-най-голямата река в Европа), основана от брата на Аспарух – Котраг. Велик народ, който единствен по онова време е победил татаро-монголците с Овчата битка. Време, когато ордата е била напълно непобедима. Този народ е бил покорен от Руската империя на Иван Грозни и до ден-днешен въпреки многото репресии, първо от царете, после от Ленин, Троцки и Сталин, днес все още гордо казват “Аз Булгар, а не татар” Когато племената кутригури и част от уногундурите (част от прабългарите), които тръгнали след Аспарух преминали Дунав, Славяните са били малко по назапад. Племената, които среща Аспарух са воювали помежду си, което типично за траките (конкретно Мизийците в Северна България и Добруджа), а не за мирните земеделци и данъкоплатци на Константинопол – славяните. Относно въпросът, че голяма част гърци (ромеи) живеели там също и дали след смесване с тях, те също са участвали при формирането на нашия етнос. Историческият отговор е НЕ ! Гърците (ромеите) за разлика от другите народности, наричани от тях с общото варвари, са си гърци, те не са нашия етнос, нито го формират. Има и днес гърци в България, но те са си гърци, а не са българи. Тогава във Византия съществува това делене на ромеи и варвари (всички останали). Гърците си живеят там, търгуват, мигрират при различните войни на България с Византия според благоприятствието на условията, но те се наричат и самоопределят като ромеи, а не като българи. Така, че имало ги е там ромеите, но даже под българска власт, те са си оставали ромеи. Същото важи и за древните македонци на Александър, с които си обясняват манипулативно произхода българите в Македония. Древните македонци винаги са били смятани за елини през Античноостта, даже Александър е няколко пъти обявяван за защитник на елините. В този ред на мисли древните македонци се самоопределят като ромеи заедно с останлите гърци във Византия, а не като македонци и не като отделна от ромеите прослойка. Точно за това древният македонски народ потъва в гръцкия етнос, въпреки достата си различия с елините в Пелопонес и Атика. Това се случва поради фактът, че във Византийската империя, във вече отделената гръцко-говоряща част на Римската империя от латинския Запад, всички елини (гърци) се наричат просто ромеи. Това не се отнася за илирите, траките, славяните и придошлите народи, които в изворите са наричани варвари (неромеи) . Няма народ формиран след смесването му във Византия с ромеи (гърци, елини, древни македонци), защото даже да са се случвали смесени бракове, единият съпругът автоматично ставал ромей – грък (по-висш), а не другият варварин. Именно за това древните македонци са част от гръцкия етнос, а съвременните македонци в Северна Македония са различни от гърци, най-малкото поради фактът, че там си има и гръцко малцинство, което е потомство на древните македонци и елините и което се брои за различен от съвременните “македонци” етнос. А Славяните не са етнос, а лингвистична група. Т.е., общото между тях е, че говорят подобен език и имат много подобни думи в него (без писменост тогава). И днес българският език е неразбираем говоримо за повечето славяни, докато те ( сърби, чехи , поляци, словаци, хървати, руснаци) се разбират добре без да си знаят езиците. Мен в Чехия на български не ме разбират, ама сърбина, поляка и руснака ги разбират. ПЕТЪР НИЗАМОВНяма такива хора, народ, етнос, нация и т.н. – македонци, никой не е чувал за тях до средата на ХХ век, даже майките им и бащите им. Преди това последните източници за тях са около век преди Христа , когато са завладяни от Римската още република.
А ако намерят някой извор, какъвто и да е, написан на “македонския” език, който сега искат да им признаем, както каза покойния проф. Божидар Димитров, ще им дм 1 млн. долара.
/Нямам ги, ама и те ги нямат, то и няма такива./
ПЕТЪР НИЗАМОВ
ЕТО КАК БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ СТАНАХА “МАКЕДОНЦИ” :
ПЪРВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ
Наред с масовите убийства без съд и присъда в края на 1944 г. и през цялата 1945 г. сърбокомунистическите власти организират и съдебни процеси срещу водещата българска интелигенция.
Сред първите подсъдими са: Д. Гюзелев от Дойран, доктор по философия, инж. Д. Чкатров от Прилеп, инж. Спиро Китинчев от Скопие, д-р К. Робев от Битоля, д-р В. Светиев от Битоля, д-р Вл. Туджаровски от с. Любойно, Битолско, инж. Хр. Светиев от Битоля, д-р Ас. Татарчев от Ресен, В. Хаджикимов от Щип, д-р П. Бърдаров от Прилеп, Ст. Стефанов, юрист от Кратово, Ил. Коцарев, юрист от Охрид, инж. В. Спанчев от Дебърско, Роза Койзеклиева, учителка от Щип, Н. Павлов, юрист от Тетово, д-р Бл. Панчев от Скопие, д-р П. Хитров от Велес, Ал. Костов, юрист от Битоля, Хр. Ризов, тьрговец от Битоля и хиляди техни сподвижници и последователи от цяла Вардарска Македония, все видни дейци на ВМРО и Македонската младежка тайна революционна организация (ММТРО). Освен в борбата срещу сръбското робство, в годините на освобождението 1941 -1944 г. те застават начело на българското национално-културно дело в Македония. Чрез тяхното съдене и „осъждане”, пише в своите спомени В. Хаджикимов, новите сърбокомунистически власти изправят на подсъдимата скамейка българската история, българското национално съзнание, култура и език в Македония. В сръбските съдилища до 1941 г. борците за освобождение на Македония са съдени по Закона за преследване и унищожаване на разбойниците или по ЗЗД. Сега, пред „македонския съд”, ги изправят по „Закона за македонската чест”. Всеки, който се чувства българин или смята, че историята, езикът и националността на славянското население в Македония са български, автоматично попада под суровите наказателни параграфи на този антибългарски закон с дежурното обвинение, че работи против „народа и държавата”, че е враг на „нова Югославия”, на братството и единството на „югославските народи” и пр.
Преследваните от сърбокомунистическите власти българи се оказват подсъдими за същите обвинения, както и пред кралските сръбски съдилища до 1941 г. – затова, че са българи, че се борят за свободата на българите в Македония, че искат да откъснат Вардарска Македония от Югославия, да създадат независима Македония или да я присъединят към България и т.н. За тези обвинения Д. Гюзелев, Д. Чкатров и още 200 души техни другари ка Студентския процес в Скопие през 1927 г. са осъдени на по 15-20 години строг тъмничен затвор от сръбските поробители.
Закон за обида на македонската национална чест”, предвиждащ до 10 години затвор за всеки, който се нарече “българин”, българският национален дух се опазва несломим и през този най-тежък период за македонските българи. Независимо от репресиите и тогава са се намирали герои, които не само са пазили непокътнато в сърцата си българското самосъзнание, но и са намирали душевната сила публично да го заявяват. Неповторима със своята смелост и съобразителност е постъпката на Тодор Манасиев, адвокат в град Щип, който кръщава родилите му се близнаци – момче и момиче – Плиска и Преслав, т.е. с имената на първата и втората българска столица. Възпитани в патриотичен дух, децата му на дело доказват, че са достойни за смисъла, вложен в имената им. През 1970 г. Плиска Манасиева е студентка трета година по славянска филология в Софийския университет. Баща й се разболява и тя се връща в Република Македония да го види. Не след дълго двамата били арестувани с обвинение: открито манифестиране на българско народностно чувство. Пред съда в Щип, юни 1970 г., двадесетгодишната нежна девойка заявява: “Българка съм и никой не е в състояние да ме разубеди. И не само аз, а и всички македонски славяни са част от българския народ. Аз не съм сама. Като мен са хиляди, които още се страхуват да излязат с българско народностно съзнание, но и това ще стане. Затова с гордост ще понеса всяка присъда за това ми убеждение.”. Плиска е осъдена на година и половина затвор и изпратена в затвора в Пожаревац /Сърбия/, а баща й – Тодор Манасиев – е осъден на три години затвор.
Петричанката Ана Паскова е била съдена по Закона за македонската чест, който е отпреди петдесет години. На 13 май Втори районен съд в Скопие я осъди за нарушаване на обществения ред след скандал в автобус за Скопие. Абсурдно е, но този закон все още действа в съседна Македония.
ДЕСИ ДЕНЧЕВА
23-годишната Ани Паскова от Петрич е била бита от полицаи в Скопие и осъдена заради изразяване на пробългарска позиция, съобщи вчера зам.-председателят на ВМРО Борис Янчев. Той има копие от съдебното решение и медицинското свидетелство, което си е извадила жертвата – преводачка в гръцка шивашка фирма.
На 10 май Паскова пътувала с автобус до Македония на гости при приятеля си. Заговорила се със Зорка Чочоровска, учителка в скопското училище “Г. Димитров”. Тя твърдяла, че се занимава с генетика, че македонската нация е най-силната на Балканите и че няма българи чак до Благоевград. “Аз съм българка”, заявила Паскова. Последвал скандал, в който се намесили и другите пътници, започнали да крещят на нашенката и да я блъскат. Когато пристигнали, не я пуснали и извикали полиция. Прибирали я и я държали 2 денонощия в ареста без право на адвокат и връзка с българското посолство.
“Удряха ми шамари, едното ми око беше цялото синьо. Заплашваха ме и ме тормозеха психически, особено като разбраха, че приятелят ми е албанец”, разказа по телефона пред “Сега” Паскова.
На 13 май я изправили пред съда, без да й дадат възможност да говори. Веднага последвала присъда с мотиви: “Нагло и на висок тон е твърдяла, че в България няма македонци и че Александър Македонски е византиец, с което е предизвикала морални щети за намиращите се в автобуса граждани и е нарушила Закона за престъпленията срещу обществения ред и мир.” На българката била наложена глоба от 10 000 денара (около 300 евро) или 10 денонощия затвор. След още една нощ в ареста на другия ден тя платила, както и 1000 денара разноски по делото. Сложен й е и “черен” печат със забрана да влиза в Македония 5 г.
На 16 май Паскова била натоварена в полицейска кола и откарана до българската граница.
“По пътя единият от полицаите се качи отзад, където вратите не се отварят, и опита да ме изнасили. Заканих се, че ще разглася случая, и той се отказа”, разказа още жертвата. Тя обмисля дали да заведе дело срещу държавата Македония в Страсбург.
От нашето Външно заявиха, че случаят се проучва.
Петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи 126899138 2193301414127297 6795864819437574899 o. Jpg? Nc cat=102&ccb=2& nc sid=8bfeb9& nc ohc=fceayjstnioax ezhck& nc ht=scontent sof1 1 петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи помакедончването: законът за македонската национална чест и политически процеси 1945г. - петър низамов bnews петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българиПетър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи 126396928 2193386890785416 1022736271381368623 n. Jpg? Nc cat=109&ccb=2& nc sid=730e14& nc ohc=eq8jt3lipdyax u1on& nc ht=scontent sof1 1 петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи помакедончването: законът за македонската национална чест и политически процеси 1945г. - петър низамов bnews петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българиПетър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи 126516716 2195498133907625 8919888279908846836 o. Jpg? Nc cat=107&ccb=2& nc sid=8bfeb9& nc ohc=rz8pcpc1z2yax 385fs& nc ht=scontent sof1 1 петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи помакедончването: законът за македонската национална чест и политически процеси 1945г. - петър низамов bnews петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българиПетър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи 127007462 2195632843894154 4076641920040054602 o. Jpg? Nc cat=103&ccb=2& nc sid=8bfeb9& nc ohc=swsz16qdyfkax zl1do& nc ht=scontent sof1 1 петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи помакедончването: законът за македонската национална чест и политически процеси 1945г. - петър низамов bnews петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българиПетър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи 126522844 2195696947221077 7757118664760586695 o. Jpg? Nc cat=109&ccb=2& nc sid=8bfeb9& nc ohc=s 2l77p fl0ax nooca& nc ht=scontent sof1 1 петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи помакедончването: законът за македонската национална чест и политически процеси 1945г. - петър низамов bnews петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи

Ако желаете , заповядайте в групата: История на България като натиснете върху снимката долу!

Петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи 126873253 2195658660558239 4020507019663391067 o. Jpg? Nc cat=109&ccb=2& nc sid=8bfeb9& nc ohc=ntxegtg0dgyax989 5v& nc ht=scontent sof1 1 петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи помакедончването: законът за македонската национална чест и политически процеси 1945г. - петър низамов bnews петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи
Ако желаете , заповядайте в групата: история на българия като натиснете върху снимката!
 
Да накараш България – една съседна и враждебна държава, за която винаги и всякога на първо място пред управляващия елит е бил Македонският въпрос, да признае македонския език,
СЪС СИГУРНОСТ Е … ОГРОМЕН УСПЕХ ЗА СРЪБСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА В МАКЕДОНИЯ !!!
И огромен срам за Българското правителството подписало се под това признание.
Петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи добавяне на заглавие петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи помакедончването: законът за македонската национална чест и политически процеси 1945г. - петър низамов bnews петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи
След нашето Освобождение борбата за независима Македония продължава с нарастваща сила. Става ясно, че само с дипломация не може да се постигне така лелеяната свобода. Затова в края на ХІХ век от България започват периодично да изпращат чети, организирани от македонските организации с покровителството на държавата.
Една такава чета начева да се формира през 1895 г. и в Сливен. В нея се записват най-вече родени в поробена Македония, които са оставили своите роднини на произволите на турската власт. В нея се записва и племенникът на Хаджи Димитър – Кръстю Асенов.
Дядо ми – Кръстю Атанасов Макреев, е роден в с. Елешница (Пиринска Македония) през 1878 г. Баща му е пребит от турците и почива от раните си в Драма, оставяйки вдовица със седем деца. Моят дядо е най-големият – на 14 години. Решават той да отиде в свободна България, за да се спаси от глада, който уморява трите най-малки дечица в семейството.
Успяват с още две негови приятелчета да стигнат до хайдушкия Сливен. По една случайност той се главява за чираче в кръчмата на Христо Хитов – брат на легендарния Панайот Хитов. Войводата често посещава кръчмата и всички в захлас слушат неговите героични разкази.
Когато Македонското дружество в Сливен започва да записва кандидати за чета, дядо е един от първите желаещи да отидат и да се бият за Македония. Не го приемат, защото е само на 16 години. Дядо ми е упорит и тича 19 км след файтоните, които отвеждат бъдещите четници до най-близката гара Кермен. Там председателят на дружеството се смилява и му купува билет за влака.
На гара Пловдив неочаквано във вагоните нахлуват стражари, които се опитват да свалят от влака бъдещите четници. Тогава някой изревава: „Братя! Отиваме да си дадем живота за свободата! Дали ще умрем в Македония или тук, за нас няма значение!…“
След тези думи стражарите са изхвърлени през прозорците и влакът като по команда потегля. На софийската гара става нещо още по-неочаквано. Посреща ги военна музика и ги приветстват стотици граждани, узнали, че в столицата пристигат представители на хайдушкия Сливен, сред които е племенникът на Хаджи Димитър. Те отиват да се бият за Македония.
След двудневен престой заедно с дошлите от други краища на страната всички отиват в Рилския манастир. Раздават им пушки. Десет дена ги обучават и ги подготвят за тържествената клетва. В манастира се сформира ІІІ Серска въстаническа дружина с войвода Стою Скрижовски и под командването на поручик Тома Давидов.
Войводата държи пламенна реч, завършвайки с думите:
„Ние сами не можем да съборим турската власт. Ние отиваме да умрем за Македония!“
И добавя:
„За нарушаване на четническата клетва има само едно наказание – смърт! Ако някой се колебае или има някакви други причини да не се закълне, нека да отстъпи крачка назад!“
Неколцина отстъпили с наведени глави. Като разказваше тази история, тук дядо добавяше:
„Някои от тях сега получават поборнически пенсии…“
Най-големият грях на БКП, освен лагерите на смъртта, обаче е и за мен ще си остане винаги. Че са пребивали българите в Благоевградско да се пишат в паспорта македонци и да учат македонски език, за който никой не е чувал преди 50-те години на 20 век, няма нито един извор за такъв език. Толкова кръв е дала Българската майка и сълзи в 4 освободителни войни за Македония и е страхотно предателство, не само да не се бориш срещу Сталин. Нали Георги Димитров е бил до него, в Кремъл, героят от Лайпциг, не е ли можел да повдигне въпроса, който най-много вълнува всеки Българин по онова време. И вместо да съдейства в областта Македония , част от Югославия, да се учи български език, той вместо това започва и българите в Българската Пиринска Македония, която е била в пределите на майка България да ги помакедончва. И има живи сводетели още. Били са ги с криваци докато не кажат, че са македонци. В училище са учили измисления им език. Местните са им се смеели на думите, защото и македонският диалект е български език, а този македонският език е като мелез- все едно да кръстосаш лайка и сандернар. Когато са го въвели в училище по инструкция на КомИнтерна, хората са го учили като нов. Не са знаели думите. В Македония никога не се е говорил такъв език.
Това го прави Сталин за да не допусне разпадане на съюзниците му на Балканите, както е станало това с дирижирания от Царска Русия Балкански съюз през 1913г. , но за нас – Българите – това е най-голямото престъпление. Тото нищо не е изгубил, защото за 40 години по-жестоки от турските репресии в Македония не е успял да накара почти никой да се посърби или да заговори на сръбски. На него му е била изгодна нова нация, т.к. в Югославия е имало 5 федерални области, с различни народ , език и история и нов народ не би нарушил стабилността на федерацията, която е призната от Великите сили с мирните договори от края на Втората Световна Война. Обаче област с население, което се самоопределя като и гори езика на България – една съседна и враждебна държава, за която винаги и всякога на първо място пред управляващия елит е бил Македонският въпрос, със сигурност е по-лошият вариант за Тито и сърбите, още повече , че тогава поради още добрите отношения със Сталин не е имал възможност да води своя насилствена политика срещу изконно население на друга съюзница на СССР – България. Т.е – за него това е било най-изгодния и същевременно далновиден вариант, защото днес виждаме резултата на въвеждането на отделен макдеонски език и македонска нация. Дотогава сърбите са пледирали, че в Македония живеят повече сърби от българи. Никой , никога не е говорил за македонска нация, нито пък дядовците на днешните “македонци” са са се наричали македонци , нито пък са говорили различно от български език. за какво и е на “Македония” да прави обща революционна организация с България за Македония и Източна Тракия? Сега тракийците да не се окажат и те Тракийци? Значи аз съм тракиец по тази логика. Или ако трябва да съм конкретен, пра-дядо ми е от Странджа. Сигурно говоря и тракийски.
ПЕТЪР НИЗАМОВ
………….
Все се чудя защо “македонците” са решили, т.е. защо от КомИнтерна са решили, че те са потомци на македонците на Александър Велики от III век преди Христа. Нищо, че от Древно Македоно–Римските войни пак век и половина пр. Хр. никой не е чувал и няма нито един извор на македонски, написан за македонци, въобще никъде не е споменат повече македонски народ.
В тези земи са живели Илири, после гърци и накрая – българи. Българи- ама чисти Българи.
Обаче как да кажат, че са илири. Нали Албания ще скочи веднага. Ако те са илири, тогава албанците трябва да са паднали от Марс. Не могат да кажат и че са гърци- защото гърците в географската област Македония си ги има и те не са като тях. Не могат изведнъж да кажат, че гърците, с които ВМРО са се борили на смърт и кръв са едно и също с тях. Абсурдно е. Хората ще се спогледат, ще се огледат от горе до долу и ще кажат, че не са едно тесто с гърка пред тях.
И какво остава да кажат, щом “не” са Българи.
И решиха да възкресят Александър Македонски и изчезналия след Четвъртата Римо–Македонска Война от 150 г. пр. Хр. – 148 г. пр. Хр. древен македонски народ.
Само, че и там крадат историята на гърците, защото въпреки, че Древна Македония се нарича както географската област, те – древните македонци са си гърци. В Древна Елада никога е нямало държава Гърция. Разделени на полиси (градове) като Атина, Спарта и т.н. Обааче всички са си били гърци… Освен илирите, които са населявали днешна Албания и Далмация, преди последната да бъде населена от славяните малко по-късно в историята.
И Траките – които са населявали – Тракия, Мизия и днешна Румъния (Даките) …
Като цяло на Балканите трудно може да си измисли народ, защото тук, който е дошъл и се е задържал, означава само, че е много корав Народ и по принцип повечето Народи са с автохтонен произход. И те изхождат от тази догма, но забравят, че всяко правило си има изключения. Просто не може един Народ да съществува незабелязано 22 века и да не остави нито един помен за това, че там е живял , не друг- а македонски народ. За сметка на това, има стотици извори, че там са живели българи под турско, после под гръцко и сръбско.
Само да попитат дядовците си на кой език са говорели преди Тито, и ще им стане ясно колко далече назад във времето са останали костите на Александър Велики.
ПЕТЪР НИЗАМОВ
…………………..
Обожавам руския народ. Като видя руснак, знам, че сме от една порода. Обаче ми е трудно да преглътна, че империята застана на страната на Сърбия и Гърция за Македония.
Петър Низамов – председател на ПП РОДИНА
Да преглътна…
Че по инструкции от СССР и КомИнтерна биеха до смърт българите в милициите на Тито и Г.Димитров в Югославия и Благоевградско докато се пишат в паспорта – “Македонец”. Че им измислиха “техен” език, че им смениха самосъзнанието. Сега ще има такива дето ще кажат, че Тито не бил слушал Сталин. Напротив, точно когато започва т.нар. “македонизация” Тито, Г.Димитров и Сталин са в изключително добри отношения. Не Тито, ами Сталин иска да наложи съюз на България и Югославия в измислена “Федерация на Южните славяни” и то със столица – не София, ами Белград. Ние не сме славяни, нашият генезис е формиран от Аспаруховите българи, които са дошли на Дунав след имали държава зад Каспийско море още по времето на Александър Македонски, които са били огромен народ, дошъл от Велика България – над Черно море, след поражение от многобройните хазари. И огромният народ на българите или бълхарите са се смесили с месното население – Траки, които също са имали велика държава преди векове, но са били покорени от Рим по времето на император Клавдий. Славяни не е имало тук. И да е имало, били са толкова малко, че гърците, които сме асимилирали са много повече. Генните изследвания показват автохтонност на гените ни. Няма почти никакво съвпадение на гените ни с тези на сърби, хървати, чехи, поляци, руснаци, които са почти чисти славяни, ами се наблюдават сходство с гените на останлите непридошли народи на Балканите – румънци и гърци. Не Тито, ами Сталин чрез Трайчо Костов и Г. Димитров са заповядали изучаване на “македонски” език в Благоевградско. Не в Македония, която е извън рамките на Майка България, ами и в нищожната част на областта – Пиринска Македония, която е останала в България след Националните катастрофи през 1913г. и 1918г.
ПЕТЪР НИЗАМОВ
……………
Да се знае , какъв език са учили в Скопско, Северна Македония през 1881г. и да не ми говорят за измисления от копоите на Сталин национални предатели Георги Димитров и В.Коларов “македонски” език,
ПЕТЪР НИЗАМОВ
Петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи 124923922 3760951583928465 8740628910156845358 n петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи помакедончването: законът за македонската национална чест и политически процеси 1945г. - петър низамов bnews петър низамов: втора държава обяснява произхода си с кубратовите българи

КОМЕНТИРАЙТЕ

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук