Нос Хумата – до “Шофьорския плаж” на стария път от Созопол към Приморско. Виждате какво се случва…Да им спретнем нещо? Местните какво мислят – от Приморско и Созопол ? Който иска да участва в протест да пише на : [email protected] или във фейсбук на : https://www.facebook.com/PetarKonstantinovNizamov… Петър Низамов пита : ЗАСТРОЯВАТ ШОФЬОРСКИЯ ПЛАЖ СЛЕД СОЗОПОЛ. ПРОТЕСТИ? За да се организираме.Така е изглеждал нос Хумата през 6–те и през 2003г.Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? 51337044 2266726103351028 7638070522382647296 n петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Така е изглеждал нос хумата през 6--те и през 2003г. Bnews петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести?Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? 50496126 2266726116684360 4016538902801154048 o петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Така е изглеждал нос хумата през 6--те и през 2003г. Bnews петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести?Петър Низамов върна децата на Даниела Колева от Сливен Майката,на която социалните отнеха трите децаНос Хумата се намира в близост до лагуната Алепу, пресноводното езеро Аркутино, остров Свети Тома и устието на река Ропотамо.Той еПетър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? 50627143 2266726106684361 3048770831279718400 n петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Така е изглеждал нос хумата през 6--те и през 2003г. Bnews петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? 50943380 2266725933351045 188986446583955456 o петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Така е изглеждал нос хумата през 6--те и през 2003г. Bnews петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? 50626160 2266725946684377 2651250914882486272 o петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Така е изглеждал нос хумата през 6--те и през 2003г. Bnews петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? 50502883 2266725740017731 1732500845548797952 o петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести? Така е изглеждал нос хумата през 6--те и през 2003г. Bnews петър низамов: застрояват шофьорския плаж след созопол. Протести?

едно от последните девствени места

 на българското черноморско крайбрежие. Заобиколящите го море и широколистна гора са гаранция за чист въздух и спокойствие. Намира се на 45км южно от Бургас, 11км южно от Созопол, 2км южно от курорта Дюни и 10км от град Приморско. Това е безпардонно закононарушение ! ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ Глава втора. Чл. 6. ….След нашата намеса Бургаският Майкъл Джексън днес беше настанен в общинско жилище
Свидетели на спасителната акция: „Петър Низамов – Перата като един съвременен Тарзан прескачаше парапети и заграждения, за да освобождава зазиданите в котки в котелното отделение на блок 2, в ж.к. Лазур в Бургас.“

“ал. 4 “Публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна, са: 1. морските плажове;

2. брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти – държавна собственост, извън границите на населените места; 3. прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони; 4. пясъчните дюни;”Веднага след намесата на БЮК майката Симона успя да прегърне бебето сиЗАСТРОЯВАТ ЕДНО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕВСТВЕНИ МЕСТА НА КРАЙБРЕЖИЕТО. ПИТАМ ИМА ЛИ МЕСТНИ ЗА ПРОТЕСТИ ?
… ал. 5 ; Публична общинска собственост, която не може да бъде обявена за частна, са брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, с изключение на тези по ал. 4, т. 2.ал. 1: Крайбрежната плажна ивица е обособена територия, съставена от отделни морски плажове, представляваща част от морския бряг към прилежащата му акватория. ал. 2: Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата. Към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж.ЗАСТРОЯВАТ ЕДНО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕВСТВЕНИ МЕСТА НА КРАЙБРЕЖИЕТО. ПИТАМ ИМА ЛИ МЕСТНИ ЗА ПРОТЕСТИ ?КАК СЕ ГЛЕДАТ ДЕЛАТА СРЕЩУ НЕУДОБНИТЕ НА РЕЖИМА
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г. НЕ ЗАКРИЛЯ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

ал.3: Морските плажове са изключителна държавна собственост.

Петър Низамов

Leave a Reply