Правителството на Дания обсъжда възможността за ПРИНУДИТЕЛНО ОТНЕМАНЕ на новородени. Ако експерти преценят, че родителите не биха могли да осигурят дължимите грижи за детето, то друго семейство трябва да получи възможността да го осинови още от родилния дом.«При съществуващата система отнемането на дете от неблагополучно семейство се случва твърде късно, когато върху психиката му вече е нанесена непоправима вреда», обяснява социалният министър на Дания Астрид Краг. Тя уточнява, че колкото по-рано детето бъде отделено от подобно неблагополучно семейство, толкова по-добре за него.В изготвените над 40 насоки, които имат за цел да подобрят положението на децата в страната, се набляга на това, че прекалено много непълнолетни живеят в насилствена семейна среда. Особено уязвими са децата в семейства с различна от датската идентичност и култура, семейства без западна ориентация. Предвиждат се санкции за родители, които се опитват да превъзпитават децата си, защото в Дания от 23 години вече е отменено правото за наказание и всички чужденци трябва да се съобразяват с нормите и културата в страната.За последните 5 години в Дания са отнети 14 120 деца.През 2021 година в рамките на общата икономическа политика, датското правителство ще отдели 250,6 милиона датски крони за справяне с проблемите, свързани с децата. През 2022 – 499,3 милиона. През 2023 – 792,4 милиона.27.01.2021

Източник: nyheder.tv2.dk

White cbnnews logo
White cbnnews logo

Leave a Reply