Радикалните теории и идеологии за пола се стремят да подкопаят трудно постигнатия напредък за жените в областта на човешките права - петър низамов радикалните теории и идеологии за пола се стремят да подкопаят трудно постигнатия напредък за жените в областта на човешките права - петър низамов 768x432 1 радикалните теории и идеологии за пола се стремят да подкопаят трудно постигнатия напредък за жените в областта на човешките права - петър низамов ние подкрепяме защитата на всички основни човешки права на всички лица, независимо от сексуалната ориентация и половата идентичност. Също така подкрепяме основните права на традиционни възгледи и религиозни организации да бъдат изразявани в публичното пространство и политически органи като оон. Bnews радикалните теории и идеологии за пола се стремят да подкопаят трудно постигнатия напредък за жените в областта на човешките права - петър низамов
Радикалните теории и идеологии за пола се стремят да подкопаят трудно постигнатия напредък за жените в областта на човешките права - петър низамов 768x432 1 радикалните теории и идеологии за пола се стремят да подкопаят трудно постигнатия напредък за жените в областта на човешките права - петър низамов ние подкрепяме защитата на всички основни човешки права на всички лица, независимо от сексуалната ориентация и половата идентичност. Също така подкрепяме основните права на традиционни възгледи и религиозни организации да бъдат изразявани в публичното пространство и политически органи като оон.

СТАНОВИЩЕ на сдружение Вяра и бъдеще до Службата на Върховния комисар относно доклада SOGI – независимия експерт по защита срещу насилие и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КЪМ ООН,

Ние подкрепяме защитата на всички основни човешки права на всички лица, независимо от сексуалната ориентация и половата идентичност. Също така подкрепяме основните права на традиционни възгледи и религиозни организации да бъдат изразявани в публичното пространство и политически органи като ООН.

Докладът ви обаче явно е насочен, наред с други неща, към застъпване на радикални теории и идеологии за пола, които се стремят да заличат всички различия между мъжете и жените и да подкопаят трудно постигнатия напредък за жените в областта на човешките права. Вярваме, че насочващите въпроси и реторика, използвани във вашата покана за предоставяне на становища, демонстрират явна пристрастност в полза на радикалните сексуални и джендър теории и политики, които няколкократно бяха отхвърляни от много държави-членки на ООН.

Въпросите, изброени в насоките за становищата от независимия експерт SOGI, разкриват, че основната цел на предстоящия му доклад е да промени общоприетото световно биологично разбиране за мъже и жени и да го замени с радикалната концепция за «полова идентичност». Това противоречи на мандата на ООН да осигурява права и защита на жените и момичетата.

Идеята, че биологичен мъж се превръща в момиче или жена, просто възприемайки стереотипно женско поведение и облекло, е регресивна и вреди на момичетата и жените, като засилва самите стереотипи, довели до тормоз, дискриминация и насилие над момичета и жени. Идеята, че биологичен мъж може и трябва да се опита да се превърне или да се представя за момиче или жена, отхвърляйки стереотипното мъжко поведение, както и че една жена може или трябва да се опита да се превърне и да се представя за момче или мъж, е регресивна и може да навреди на тези, които не отхвърлят мъжките и женски стереотипни роли.

Транс теорията е особено вредна за жените в спорта и други области, където биологичните мъже имат естествени физически предимства. Това не е дискриминация на транс-хората, а на естествените биологични жени!

Ние ОСЪЖДАМЕ всеки вид «насилие» и несправедлива «дискриминация», но следователно бихме оспорили вашите определения за тези два термина, които далеч надхвърлят консенсусните споразумения на ООН по вредни начини.

Ние се ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ на изкривената дефиниция на независимия експерт SOGI за джендър и базирани на пола термини в ООН, за да се обхване радикална и необоснована научно джендър идеология и куиър теория.

Задължение на независимия експерт е да насърчава правата на лицата да бъдат свободни от насилие или несправедлива дискриминация въз основа на «сексуална ориентация» или «полова идентичност», но вашият доклад подрива самата основа, върху която се установяват правата и защитите, основани на пола.

Категорично се ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ на опитите на независимия експерт SOGI да подкопае трудно извоюваните постижения на жените и момичетата, чиито права и лични пространства са нарушени от мъже, които се идентифицират като жени.

Вместо да се опитваме да създадем специални защити за хората въз основа на тяхното собствено вътрешно възприятие, които могат да се променят с течение на времето, ние трябва да прилагаме съществуващите закони и политики, призоваващи за премахване на насилието срещу всеки.

Силно сме загрижени, че независимият експерт SOGI активно се опитва да идентифицира и може би е насочен към лица, групи и държави, които не приемат неговата идеология и програмата за LGBTQ като цяло. Няколко ключови въпроса относно насоките за подаване на становища на SOGI са особено обезпокоителни, по-специално 5, 6, 8, 9 и 10. Всички въпроси разкриват явна про-ЛГБТК рамкова програма, но петте споменати пункта изглежда отделят религиозни и традиционни възгледи и участници, които не са съгласни или са загрижени за някои проблеми, свързани с LGBTQ движението.

Свободата на мнение и изразяване трябва да бъде подкрепяна и гарантирана за онези, които не са съгласни с радикалната теория за пола, ранното сексуално образование и пропагандната и идеологическа рамка на LGBTQ, особено в училищата, но също така и в публичното пространство.

Най-коректното изчисление относно транссексуалните хора е, че не повече от 0,3 процента от общото население се определя като такива. И все пак тази предложена политика за «полова идентичност» може да повлияе негативно на по-голямата част от населението, особено на жените и момичетата. Може потенциално да превръща в мишени и дискриминира всеки, който не е съгласен с политиките за защита на LGBTQ и транс хората. Това би нарушило фундаментално свободата на словото и съвестта, особено на традиционните и религиозните органи, които са защитени от всички основни международни договори.

Има по-добри начини за борба с насилието и дискриминацията от това да натрапвате проблем с малцинството върху по-голямата част от населението на света.

ПРИЗОВАВАМЕ всички държави-членки на ООН да отхвърлят предишни и предстоящи доклади, издадени от независимия експерт на ООН SOGI, които единствено ще служат за опетняване и заличаване на толкова трудно спечелени права, основани на пола, за жените и момичетата, водят до унищожаване на естественото семейство и ощетяване на децата, които ще получат вредно цялостно сексуално обучение, предназначено да ги индоктринира в радикални полови и сексуални идеологии и странни теории.

С уважение,

Венета Мерк

ЗА Семейството

ПЕТЪР НИЗАМОВ

Против “Джендър” образованието в училищата

ИЗТОЧНИК ТУК

White cbnnews logo

КОМЕНТИРАЙТЕ

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук