Съдия от срс-народен певец прибира бакшиш на сватбаСъдия николай урумов от срс съдия николай урумов от срс, който прибира бакшиши на сватба се държи нагло в съдебна зала image 7004680 126 съдия николай урумов от срс съдия от софийския районен съд (срс) не вижда проблем да прибира бакшиш докато изпълнява българска народна песен на сватба. Това става ясно от видео, споделено от магистрата николай урумов в негов канал в youtube. Изпълнението на "пиян бях, булка петрано" е натрупало над 114 000 гледания в популярната интернет платформа след публикуването му преди седем години. Деликатният момент в случая е, че малко преди сам да публикува видеото, на което се вижда как чевръсто прибира банкнота от 50 лв. В джоба си, урумов вече е одобрен с решение на висшия съдебен съвет (всс) от 05 юли 2012 г. , като кандидат за "младши съдия" в софийския градски съд и е допуснат за обучение в националния институт на правосъдието (нип). Bnews съдия николай урумов от срс
Съдия от Софийския районен съд (СРС) не вижда проблем да прибира бакшиш докато изпълнява българска народна песен на сватба. Това става ясно от видео, споделено от магистрата Николай Урумов в негов канал в YouTube. Изпълнението на “Пиян бях, булка Петрано” е натрупало над 114 000 гледания в популярната интернет платформа след публикуването му преди седем години. Деликатният момент в случая е, че малко преди сам да публикува видеото, на което се вижда как чевръсто прибира банкнота от 50 лв. в джоба си, Урумов вече е одобрен с решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 05 юли 2012 г., като кандидат за “младши съдия” в Софийския градски съд и е допуснат за обучение в Националния институт на правосъдието (НИП).
Действието на Николай Урумов може да се тълкува най-малко като нарушение на няколко от разпоредбите на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, според който: “магистратът следва за изпълнява служебните си задължения с предимство пред всяка друга дейност”, “с личното си поведение, и чувство за отговорност в служебната и извънслужебната си дейност, магистратът трябва да дава пример за висок морал и почтеност”, “магистратът следва да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да компрометират честта му в професията и обществото”. Какво, ако не компрометиране на магистратската професия, е прибирането на бакшиш на сватба, който се явява нерегламентиран доход, а и едва ли е деклариран пред компетентните към онзи момент власти – данъчни органи и Сметна палата.
По всичко изглежда Николай Урумов се усеща, че не е много редно да съвместява съдийската работа с кариерата на народен певец, взимащ бакшиши от сватбари, защото в имиджова публикация от 2018 г., той споделя: “Преди 1 г. ми се обади диджей и ми каза, че младо семейство българи, което живее в Германия, се прибира в София да вдигне сватба. Каза ми, че искат да пея на сватбата, без значение колко хонорар ще поискам. Отказах!”. Съдия Урумов посочва още, че като магистрат може да пее на сватба, само ако негов приятел се ожени и той реши да го поздрави. Заради отказите му имало и сърдити: “И какво като си съдия, голяма работа. Тук да не си в съда!”, казвали му недоволните фенове. Но за Урумов две мнения по този въпрос няма. “Съдийската професия ме задължава да търпя подобни ограничения”, обяснява скромно Урумов и споделя, че професията на съдията по принцип е самотна. “Една дума или действие може да бъде изопачено, така, че да съсипе кариерата на магистрат. Нормално, у нас моралът е криворазбрана категория”, казва съдията пред столичен вестник през 2018 г.
Фактите обаче показват, че претендиращият за висок морал съдия Урумов не е толкова принципен, защото е продължил да се занимава с фолклорна дейност и след встъпването си като магистрат в СРС с решение на ВСС от 18 юни 2015 г. Това е видно от негови дуети с народната певица Славка Калчева, който двамата записват за компанията “Пайнер” в периода до края на 2016 г. “Законът ни забранява да получаваме приходи от всяка друга професия с изключение на преподавателската. Получава се така, че влагам много пари да запиша една песен, но го правя за удоволствие”, твърди преди две години магистратът.

Това е най-малкото. Има сигнали срещу него за невъзпитано държане в съдебна зала и прекратяване на дела срещу близки до Борисов и bTV лица.

Например беше прекратено делото срещу оператор на БТВ, който удари протестиращ по време на протестите в Асеновград през 2017г.Подсъдимите Петър Джанаваров, Росен Цветков и Антон Хекимян са колеги в БТВ медия груп.Долу в клипа можете да видите безобразното поведение на съдията.Ето няколко жалби срещу негови съдебни актове:
ВЪЗЗИВНА ЖАЛБАОт ……………..С ЕГН ……………..Адрес: гр. ………………СрещуПротоколно определение от 22.02.2019г., Постановено по НЧХД № 953/2018г. по описа на Районен съд – СОФИЯУважаеми Градски съдии , Подадох до Вас ЧАСТНА ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА чрез Районен съд- София на 02.09.2019г. СрещуОпределение без номер от 02.08.2019г. по НЧХД № 953/2018г., с което разбрах, че е било прекратено Наказателното производство по НЧХД № 953/2018г. на СРС.В жалбата бяха описани обстоятелствата обуславящи отмяна на определението, а в диспозитивната част на жалбата имаше искане :Да отмените протоколно определение от 22.02.2019г. , с което е прекратено НП и да върнете делото на първоинстанционния съд от :–              Фазата преди образуване на наказателното производство Или–              На фазата преди първото съдебно заседание.Протоколно определение от 22.02.2019г., Постановено по НЧХД № 953/2018г. по описа на Районен съд – СОФИЯ не ми е било връчвано никога, не съм бил уведомен по никакъв начин за издаването му. Уведомен бях чрез Определение без номер от 02.08.2019г. по НЧХД № 953/2018г., в което беше записано, че е прекратено НП по делото.Същата жалба разбирам, че не е била придвижена от СРС до Вас, а е издадено НИЩОЖНО разпореждане от  21.10.2019г., Постановено по НЧХД № 953/2018г. по описа на Районен съд – СОФИЯ, с което жалбата е върната. Моля да изземете делото и да се произнесете по съществото на жалбата поради следните съображения : Подадох ВЪЗЗИВНА ЧАСТНА жалба ЧРЕЗ Софийски Районен съд ДО СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 02.08.2019г. на съдия Николай Урумов , Постановено по НЧХД № 953/2018г. по описа на Районен съд – СОФИЯ.
  1. Жалбата беше по глава XXII от НПК, с което обжалвам пред СГС осъждането ми за разноски по горното дело.
  2. В жалбата срещу определението, с което са определени да заплатя разноски на подсъдимите – Петър Джанаваров – 2000 лева, Росен Светков – 2000 лева и Антон Хекимян – 2000 лева, съм описал обстоятелства, че не ми е връчено определението за прекратяване на наказателното п-во и тъй като тогава научих за това написах, че ако съдът прецени може да разгледа жалбата ми по реда на глава XXI от НПК , тъй като в диспозитивната част на жалбата ми съм посочил, че искам да бъде отменено определението за прекратяване на делото, като съм посочил и доказателствени искания, които да обосноват липсата на основания за прекратяването му.
Т.К. съдът не е обвързан с правните изводи и заглавието на жалбата, ако въззивната инстанция открие обстоятелства в жалбата ми, които обуславят тя да бъде квалифицирана като такава подадена срещу определението за прекратяване на НП, същата следваше да бъде разгледана по глава 21-ва от НПК.Т.К. един нищожен съдебен акт не може да прегражда развитието на делото и нищожността му може да бъде прогласена и следващата инстанция , за това изпращам на Вас въззивната ми жалба с нищожното разпореждане.Вместо съдия Николай Урумов да администрира жалбата като такава подадена до Софийски градски съд, чрез СРС , той постановява разпореждане, с което игнорира искането ми за намаляване на разноските по обжалваното определение и абсолютно незаконно се произнася с разпореждане, с което отхвърля искането ми за отмяна на определението за прекратяване на НП.На първо място обжалваното тук разпореждане е постановено от некомпетентен съд, защото жалбите срещу определениятаВъпроси, по които съдът може да се произнесе и с определение „Чл. 306. (1) Съдът може да се произнесе и с определение по въпросите относно:…..
  1. веществените доказателства и разноските по делото.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 – 3 съдът се произнася в съдебно заседание с призоваване на осъдения.(3) Определението …. по ал. 1, т. 4 – по реда на глава двадесет и втора.“В този случай съдът е можел :Отмяна на определението от съда, който го е постановилЧл. 344. Съдът, който е постановил определението, може сам да го отмени или измени в закрито заседание. В противен случай съдът изпраща на въззивната инстанция делото заедно с постъпилата частна жалба или частен протест.В настоящия случай съдът не е отменил определението си, за това бил длъжен да изпрати на въззивната инстанция делото заедно с постъпилата частна жалба или частен протест.Вместо това е игнорирал въззивната ми жалба срещу разноските и постановил разпореждане, с което е решил по СЪЩЕСТВО жалбата ми срещу определението за прекратяване на НП.Считам постановеното разпореждане за НИЩОЖНО, постановено от некомпетентен съд – първоинстанционен съд се произнася по същество по въззивна частна и въззивна жалба.С случай на нередовна от външна страна жалба , съдът е имал правото съгласно субсидираното прилагане на правилата от 21 глава на НПК , първоинстанционният съдия е можел да върне жалбата ми, но само след като в седемдневен срок от поканата да бъде отстранен пропуска по жалбата, пропускът или несъответствието не бъде отстранено. Никога не съм бил поканван да отстранявам пропуски по жалбата, което е видно от книжата по делото. Освен това, в разпореждането не са описани такива обстоятелства, а са взети съображения ПО СЪЩЕСТВОТО НА ЖАЛБАТА. Жалбата е подаден в срока от глава 22 от НПК и от мен като частен тъжител- лице, което има право на жалба.Връщане на жалбата и протестаЧл. 323. (1) Съдия от първоинстанционния съд връща жалбата и протеста, когато:
  1. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) не отговарят на изискванията по чл. 320, ал. 1 и 3, ако в седемдневен срок от поканата пропускът или несъответствието не бъде отстранено;
  2. не са подадени в срока по чл. 319, ал. 1;
  3. не са подадени от лице, което има право на жалба или протест.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Връщането на жалбата и протеста подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и втора.ПО СЪЩЕСТВО :Относно връчването на определението за прекратяване.Обжалвам пред вас горното определение като неправилно, незаконосъобразно, необосновано , издадено в условията на съществени процесуални нарушения и от незаконен състав.В настоящият случай правата на пострадалия са нарушени в огромна степен, като не ми е дадена възможност за защита на моите права и законни интереси, а именно правото ми на инстанционен контрол.Невръчването на определение за прекратяване на НП винаги е съществено процесуално нарушение, което в огромна степен засяга моите права да обжалвам определението.В разпореждането е записано, че съдът не дължи връчване на определение , преграждащо по-нататъчното развитие на делото поради факта, че то било издадено в открито СЗ , в което счита, че съм бил редовно призован.  Очевидно съдът бърка процесуалните правила от ГПК, с тези на НПК, защото въпреки, че делото е от частен х-р, то се движи съгласно правилата на НПК и правилата от ГПК не се прилагат дори субсидирано.В НПК няма фикция, която да приема, че въпреки, че определението за прекратяване на НП не е връчено следва да се счита за връчено ако лицето е било редовно призовано за СЗ , в което е постановено последното. Аналгогията и аналогията на правото са забранени в наказателното право и наказателния процес, където има ясни и точни правила, които не търпят заобикаляне , нито тълкуване по аналогия. Най-правилното тълкуване е буквалното тълкуване или, че актът е връчен, когато е връчен или когато са спазени правилата от НПК за НЕГОВОТО ВРЪЧВАНЕ.След като няма специални правила в НПК относно определенията за прекратяване на НП по дела от частен характер, нормативната уредба намираме в общите правила за връчване от Глава петнадесета от НПК.Съгласно правилата за Прекратяване на наказателното производство от прокурораСпоред Чл. 243,ал.4 от НПК, когато Прокурорът прекратява наказателното производство, Препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице, които могат да обжалват постановлението пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на преписа.Прекратяване на наказателното производство от съдаПо Чл. 250. , ал. 3 , когато Съдът прекратява наказателното производство:Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, се връчва на частния тъжител и на обвиняемия.(4) Определението и разпореждането за прекратяване на наказателното производство подлежат на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и първа.Разбира се, че определенията, с които се прегражда по-нататъчно развитие на делото следва да бъдат връчвани на заинтересованите страни с оглед правото им на инстанционен к-л. Това произлиза и от принципът от чл. 15,ал. 4 от НПК, че на пострадалия се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на неговите права и законни интереси. След това, съществено процесуално нарушение е , че на мен никога не ми е било връчвано определение за прекратяване на наказателното производство, което означава, че то не е влязло в сила, защото не ми е връчено и не дори започнал срокът ми за обжалване.Съдът е прекратил  делото , не ми е връчил определение за прекратяване , което може да се обжалва по глава 21 –ва от НПК , с което е ограничил и направо преградил възможността ми да защитя правата си на втората инстанция.В последствие след 6 месеца издава определение , което определя разноски с 5 кратен размер над нормативно – установените, с което разбирам , че НП е било прекратено. Това да не се приема за признание , че не съм се явил на съдебното заседание без уважителни причини, а съждение за неправилност дори ако приемем аргументите на съда.Т.к. не ми е било връчено определение за прекратяване на наказателното производство и съм бил лишен от право на обжалване.Допълнително изложение по този въпрос ще приложа в допълнение към жалбата. Относно неприсъствието ми в съдебно заседание на 22.02.2019г. На дата 22.02.2018г. бях в София точно за да се явя на делото. Бях със свидетеля Диян Вълков и когато се придвижвахме към сградата на СРС (наказателни дела) бях затворени пътищата в центъра на София, поради което попаднахме в голямо задръстване. Направих няколко опита да се свържа с деловодството на СРС и на 20-то тел. Обаждане се свързах със служител на СРС, на който казах, че поради огромно задръстване , породено от множество ремонти в центъра на София, ще закъснеем със свидетеля Диян Вълков. Беше ми отговорено, че ще предадат. Пристигнахме в съда с над час закъснение, но не намерихме никой в СЗ.Съгласно чл. 24, ал. 5, т. 5 от НПКОсвен в случаите по ал. 1, не се образува наказателно производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, а образуваното се прекратява и когато:….
  1. частният тъжител не е намерен на посочения от него адрес или не се яви в съдебното заседание на първоинстанционния съд без уважителни причини; тази разпоредба не се прилага, ако вместо частния тъжител се яви негов повереник.
Т.е. законодателят е определил не само неприсъствието като основание за прекратяване на НП, а то трябва да е кумулативно заедно с липса на уважителни причини за неявяването си. По логиката на съда, ако имаш уважителни причини, няма процесуален ред, по който те да бъдат разгледани, защото спорд него делото се прекратява в СЗ в негово отсъствие, а определението не се връчва и срокът му за обжалване течал от постановяването му. Същото като в книгата Параграф 22.Правя искане за разпит на св. Диян Вълков. Относно незаконосъобразно мълчаливо прекратяване на НП за описани в частната тъжба деяния .На следващо място в чатната тъжба са повдигнати обвинения за обида по чл. 146 и 148 от НК, за издаване на чужда тайна по чл. 145, ал. 1 от НК и за твърдения за мен основани на неправомерно придобита информация от архив на МВР – престъпление по чл. 148А от НК.Въпреки, че частната тъжба е подадена за всичките тези престъпления, съдия Николай Урумов издава разпореждане за предаване на съд на подсъдимите само за квалифициарана клевета по чл. 148 и 147 от НК.Тук не говорим за преквалифициране на деянията, описани в тъжбата, а за игнориране на описани като съставомерни обстоятелства деяния, извършени от подсъдимите.Тук говорим за едно според мен дори може би умишлено поведение на съдията, което реално прекратява НП по голяма част от съставомерните факти описани в тъжбата, защото тези факти не са описани в обстоятелствената част на разпореждането и реално подсъдимите не са предадени за тях на съд, въпреки изричното им описване както в обстоятелствената част на тъжбата, така и в диспозитива ( искането ) в нея.И ЗА ТОВА ПРЕКРАТЯВАНЕ НЕ Е ИЗДАДЕНО РАЗПОРЕЖДАНЕ !И в този случай съдия Николай Урумов е преградил пътя на развитие на делото като не е предал на съд подсъдимите за всички деяния описани в тъжбата. Отново казвам. Говорим за ОБСТОЯТЕЛСТВА , ОПИСАНИ В ТЪЖБАТА, ЗА КОИТО, НИТО СА ПРЕДАДЕНИ НА СЪД ПОДСЪДИМИТЕ, НИТО Е ИЗДАДЕНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НП.  Не говорим за правна квалификация, защото тези деяния, които съдията извади от НП не са описани в разпореждането за предаване на съд, нито са преквалифициарни . Просто съдът ги игнорира, все едно никога не са били описани в тъжбата. ПОСТАНОВЕНО ОТ НЕЗАКОНЕН СЪДЕБЕН СЪСТАВСъдия Николай Урумов показа един очевиден уклон към подсъдимите и техния повереник, което личи и от постановените определения за прекратяване на делото и по разноските.Но това не е основното.На първото СЗ съдията имаше поведение, с което показа лично отношение към мен. Няколко пъти ме заплачши с глоба без никакво основание. Имаше реплики от рода на „Ако не го намерим на адреса ще видиш тогава едно прекратяване.“Прилагам звукозапис от първото СЗ по делото , в което можете да се уверитепреди да бъде публикувано в публичното пространство, в личното негативно отношение към мен. Можете да изземете и оригиналните записи от първото СЗ по делото.Съдебни актове , постановени от предубедени или/и заинтересовани съдебни състави са НИЩОЖНИ. По глава 21-ва следва да се разгледа и мълчаливото прекратяване на НП за другите престъпления описани в тъжбата, за които не са били въобще подведени подсъдимите , а именно – за обида по 146 от НК, за огласявбане на чужда тайна по чл. 145 , ал. 1 от НК и по чл. 148а от НК – за неправомерно огласяване на материали от архив на МВР .Пред вас обжалвам и прекратените без да бъде издадено изрично определение обвинения в горните престъпления описани подробно в тъжбата. С разпореждане , съдът е подвел под наказателна отговорност тримата подсъдими само за деянията по чл. 148 от НК и е прекратил пропизводството мълчаливо за останалите обстоятелства, обуслявящи другите престъпления , описани в тъжбата. Това също е процесуално нарушение, съществено, обуславящо връщане на делото на първа инстанция на фазата преди издаване на разпореждането за образуването на НП срещу тримата със задължителни указания за правилно прилагане на закона.
 Каква е връзката между Главболгарстрой, Бойко Борисов и АЕЦ – Козлодуй ?Как приватизираха Главболгарстрой за жълти стотинки и сега залива с бетон пясъчните дюни на шофьорския плаж Алепу ?
От имуществената му декларация пред ИВСС за 2017 г. е видно, че вече като съдия в СРС Урумов не е декларирал доходи от странична дейност, нито, че е инвестирал в музикална дейност. В декларацията за 2017 г. обаче има един странен момент – съдията е посочил, че в продължение на 7 месеца е ползвал под наем жилище от 70 кв. м. в столицата, т.е. двустаен апартамент, за цена от 300 лв. на месец, което е далеч под пазарните цени за възмездно ползване на жилища към 2017 г., освен, ако Урумов не е взел апартамент в кварталите “Ботунец” или “Бухово”.
Изглежда концертната сцена дава самочувствие на съдията, който през миналата година на заседание на Съдийската колегия на ВСС, на което възразява за оценката си за атестиране като наказателен магистрат в СРС, си позволява да държи сметка на колегите си от Административен съд София-град. Николай Урумов получава възможно най-много точки от кадровиците – 100, като не пропуска да обвини административните съдии в пренебрежение към исканията на районните магистрати за уеднаквяване на съдебната практика. Урумов все пак признава, че макар това да е работа на Върховния административен съд, който би могъл да се произнесе с тълкувателно решение, такова искане не е отправяно.
В последните дни името на съдията Николай Урумов нашумя и покрай негово решение, с което отмени една от паричните гаранции на лидера на “Атака” Волен Сидеров във връзка с кампанията на политика срещу мерките за превенция от разпространението на заразата от коронавирус. Мотивите на Урумов “да спести” на Сидеров 50 000 лв. за гаранция звучат по-скоро политически и в голяма степен съвпадат с позициите, които в последните седмици заемат противниците на извънредното положение. Това обяснява и сериозния отзвук, който на пръв поглед рутинното определение на районния съдия срещна в медиите, свързани с политическия неолиберален проект “Демократична България”. Изглежда, че Урумов се опитва да копира бивши колеги, които след като дълги години се ползваха с протекциите на кадровици, след като ги изгубиха, започнаха да предизвикват скандали, а накрая станаха политици. Пример за това е бившият председател на СРС Методи Лалов, сега общински съветник в София.
А странното обстоятелство, че медии, част от които финансирани от “Америка за България” и дори от Конгреса на САЩ, се оказаха в положение да бранят проруския политик Волен Сидеров, може би има и едно друго обяснение. Оказва се, че първите плахи стъпки на народен певец настоящият съдия Николай Урумов прави именно в телевизия СКАТ, откъдето през далечната 2005 г. тръгна политическата кариера и на Сидеров.
July 2024
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Leave a Reply