ПЛАН на Европейската комисия, базиран на пола – още един противоречив документ, обявен от ЕК. Европейската комисия не спира опитите си да включи идеологията на пола в правото на Съюза. В случай че планът за приемане на противоречивата Истанбулска конвенция се провали, комисията обяви действия, насочени към приемане на нов обвързващ закон, основан на същите предварителни условия за пола като в Конвенцията. Въвеждането на такъв документ от Европейския съюз би било нарушение на компетентността на суверенните държави. Това също така би означавало приемане на полово базиран модел за борба с насилието, който – както показват изследванията – е неефективен. Институтът Ordo Iuris взе участие в обществена консултация по предложението.Въпреки че Истанбулската конвенция функционира в международното пространство повече от пет години, тя все още поражда противоречия. Има все повече възражения срещу идеологическия и неефективен документ. Унгарският и словашкият парламент се противопоставиха сериозно през последните месеци на приемането му. Още през 2018 г. Конституционният съд на България го обяви за противоконституционен. В Полша се води разгорещен дебат за оттегляне от Конвенцията. Поради съмнения относно съответствието му с конституцията, то е внесено от полското правителство в Конституционния съд. Междувременно, въпреки трудната ситуация, свързана с пандемията, 150 000 полски граждани подписаха гражданска законодателна инициатива, целяща оттеглянето от Конвенцията и въвеждането на една добра алтернатива.Въпреки това, Европейската комисия обяви инициатива, насочена към приемането на Истанбулската конвенция от целия Съюз, а в случай че тя се провали, да приеме друг правно обвързващ документ, основан на точно същите противоречиви условия като в Конвенцията. В становището, представено по време на обществената консултация, институтът Ordo Iuris показа, че приемането на такъв правно обвързващ документ, основан на половата идеология, е незаконно по много причини.На първо място, това би нарушило договорите, които са в основата на Европейския съюз, по-специално принципите на субсидиарност и пропорционалност и разделението на компетенциите между ЕС и неговите държави-членки.На второ място, това би означавало да се игнорира гласът на гражданското общество и държавите-членки, които отхвърлят идеологическата гледна точка за пола, вкоренена в екстремен релативизъм и марксизъм.Освен това подобно действие би било неефективно, тъй като, както показват многобройни проучвания, например това на Агенцията за основните права и ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие), перспективи, базирани на пола, в борбата с насилието не работят. В страните, където такава политика за борба с насилието съществува от години (главно в Скандинавия), процентът на насилие над жени е най-висок с много нисък процент на подадени до полицията сигнали. Следователно сключването на Истанбулската конвенция от Европейския съюз или въвеждането на обвързващ закон, основаващ се на същите условия като в Конвенцията, би било неподходящо. „Инициативата на Европейската комисия за ратифициране на Истанбулската конвенция” или приемане на обвързващ закон, основаващ се на същите принципи като Конвенцията, подчертава една много опасна тенденция. Както се оказва, институцията, в името на идеологията, възнамерява да подкопае изцяло принципите на разделение на компетентността, предвидени в договорите, да игнорира изричното отхвърляне на идеологията на пола от държавите-членки и да обезсили резултатите от проучванията, които ясно сочат към факта, че перспективата, основана на пола в борбата с насилието, е неефективна. Един от начините за спиране на незаконните опити на Комисията може да бъде силно и широко разпространено противопоставяне на подобни планове от страна на гражданското общество.„Затова бихме искали още веднъж да ви насърчим с тази цел да подпишете международната петиция“, подчерта Каролина Павловска, директор на Центъра за международно право Ordo Iuris.Можете да подпишете петицията тук:

Vanesa May

ЗА Семейството

Против “Джендър” образованието в училищата

ИЗТОЧНИК ТУК

White cbnnews logo

КОМЕНТИРАЙТЕ

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук