Юристи на годината ! НЕЗАКОННИ са всички санкции, по Общия регламент за защита на личните данни, влязъл в сила на 25.05.2018г. поради действащо решение на конституционния съд. Петър Низамов – председател на БЮК

ВИДЕО ДЕЦАТА НИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗАКОНИ ИСТОРИЯ МИС БЪЛГАРИЯ КРАСИВО ЛИЦЕ МУТРИ НОВИНИ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИКА ПРИРОДА РАЗСЛЕДВАНИЯ СПОРТ ТЕМА НА ПРИЦЕЛ ТЕМИДА Uncategorized

ВАЖНО !!!

Председателят на Български юридически комитет, който тази година излъчи юриста на годината Петър Николов след спечелено дело срещу Агенцията за Социално подпомагане и ДА „Закрила на детето“ за връщането на трите деца на вдовица от Сливен.

Юристът на годината след награждаването : Благодаря на Петър Низамов Перата . Без него в нашия екип нямаше да успеем.

Всички санкции,наложени по влезлия в сила на 25.05.2018г. Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни СА НЕЗАКОННИ ,защото според Решение № 7 от 2 юли 1992 г. по к.д. № 6/92 г. за тълкуване на чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от Конституцията (Обн., ДВ, бр. 56 от 10 юли 1992 г. ) , международните договори нямат пряко приложение в наказателното право,респективно при административните нарушения (защото НК се прилага субсидирано), ако не е въведен в конкретен състав на престъпление или административно нарушение.
„Международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, с които определени деяния (действия и бездействия) са обявени за престъпления, без да са престъпни по вътрешното наказателно законодателство на Република България, са част от вътрешното право на страната само доколкото могат да поясняват смислово съдържанието на съществуващи в Наказателния кодекс престъпни състави или елементи от тях или ако създават задължения за промяна на законодателството.“

Принципът за прякото действие на международните договори в областта на наказателното право е значително ограничен поради неговите особености и структурата на наказателно-правните и административно-наказателните норми. В международните договори обикновено не се определят съставите на престъпленията и нарушенията и видът и размерът на наказанията. Посочват се в по-общ вид основните признаци на деянията (действия и бездействия), обявени за престъпни, като на отделните държави се предоставя да конкретизират престъпните състави и да определят наказанията.

СЪДРУЖНИКЪТ НА ПЕТЪР НИЗАМОВ ПЕРАТА В БЪЛГАРСКИЯ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ СТАНА ЮРИСТ НА ГОДИНАТА.

Приема се, че осъществяването на наказателната, респ. административно-наказателната отговорност на извършителите на престъпленията и нарушенията е суверенно право на всяка отделна държава.

Обявените по този начин деяния за престъпни от международните договори, за да бъдат включени във вътрешното наказателно законодателство, е необходимо да бъдат установени признаците на престъпните им състави и наказанията за всяко престъпление с вътрешен законодателен акт, действието на който се определя в съответствие с изискванията на вътрешното законодателство.
АВТОР:
ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ -председател на Български юридически комитет – защита на гражданите с правни средства“ БЮК.

Екранна снимка (5).png

Коментари

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.