Това е георги богданов, не ви ли прилича на педофил?
Това е георги богданов, не ви ли прилича на педофил?

КОИ СА ФОНДАЦИЯ “ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” ?

Фондация под подвеждащото име “За нашите деца”, основана от бившия президент Плевнелиев още от самото начало на президенството му, се опитва да прокара през парламента закон, който да превърне България във фашизоидна държава по подобие на Швеция, Финландия, Дания и други европейски държави, където децата са превърнати в средство за репресия на държавната машина над родителите!

Подобни закони оставиха без своите истински семейства десетки хиляди деца в цяла Европа, като ги осъдиха на мизерно съществувание във верига от постоянно сменящи се приемни “семейства”, в жертва на гей мераци и педофилия.

Сега този геноцид над децата на Българите чука и на нашата врата, въвеждан от група Есесовки (Социални работнички от Държавната агенция за закрила на децата) – защо ли всички те са специално подбрани жени с изряден грим и голяма уста, която да крещи по медиите (днес в предаването Тази сутрин по БТВ) колко е важно децата да бъдат противопоставени на родителите си, мъжете татковци да бъдат противопоставени на жените майки, а като цяло българското семейство да бъде разбито и заличено. Така, че бъдещите поколения да не знаят що е майка, що е баща, що е родителска любов, що е майчин език, що е бащина стряха, що е любов към Родното и Родината.

ФОНДАЦИЯ “ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”, в коЯто Деница Сачева е била съуправител:

ЗА НАШИТЕ ДЕЦА Фондация, Булстат 131327481, в което Деница Сачева е била съуправител, е финансирана по ОПРЧР на 26.06.2019 г. с 199 994.17 лева. Проектът се изпълнява в момента;

Фондацията е партньор по 2 проекта- единият на познатата вече (ЕИК)175459748 ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРАВОТО“, финансиран на 04.01.2019 г. по ОПДУ за 88 129.27 лева( проведени 2 тръжни процедури, като и по двете печели ЕВРО ПРОЕКТИ ЕООД); И още един , на (ЕИК 175179283) СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, финансиран на 18.02.2019 г., пак по ОПДУ за 85 745.48 лева;

Свързано с фондацията лице- СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЦАНОВА, член на настоятелството на фондацията , съдружник в (ЕИК200289553) ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД, на 19.09.2017 г. получава финансиране по ОПРЧР за сумата от 146 650.00 лева, единственият подизпълнител по проекта е „Латона Дивелопмънт“ ЕООД;

ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД са и подизпълнители по 11 други проекта с еврофинансиране:

600 000 лева по договор за : „Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.“ Възложител е Министерство на икономиката по проект за 13 млн. лева;

480 000 лева по договор за : Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности чрез изготвяне на доклади за обработка на сигналите и свързаните с това проекти на писма до съответния бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013“, Възложител е МРРБ по проект за близо 9 млн. лева;

35 088 лева с Възложител ИА ОПНОИР (ЕИК)177224179 Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като данни за предмета и срок на сключване на договора не са публично оповестени.

129 600 лев с Възложител (ЕИК000695025) АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, по договор за Междинна оценка на напредъка по изпълнението на приоритетни оси 1, 2 и 3 на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)“;

329 400 лева с Възложител (ЕИК121513231), ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, по проект финансиран по ОПДУ, по договор за Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта.

194 400 лева с Възложител (ЕИК000695025) АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, по проект финансиран от ОПДУ, по договор за Предоставяне на консултантски услуги по извършване на оценка на въздействието на нормативни актове в областа на финансите и държавната администрация;

71 280 лева с Възложител (ЕИК104677342) „Еврострой В.Търново“ ООД , по проект финансиран по ОПРЧР на 19.09.2017 г., за договор с предмет Изследване на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав, идентифициране и трансфериране на добри практики;

270 000 лева с възложител (ЕИК121015056) АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, по проект финансиран по ОПРЧР, за договор с предмет Извършване на външно оценяване на качеството на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

495 528 лева с Възложител (ЕИК000695395) Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика, по проект финансиран по ОПРЧР, за договор от 13.06.2019 г. с предмет Извършване на одитни услуги по Приоритетна ос 1 на ОПРЧР;

153 240 лева с Възложител (ЕУК000695406) МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, по проект финансиран от ОПДУ, за договор с предмет изпълнител за провеждане на проучвания, изготвяне на анализи, изготвяне на предложения за промени в нормативни актове и методологически документи, осигуряване на лектори и представители на регионалните срещи;

Деница Сачева е била зам.-министър в МТСП от май 2016 до април 2017 г., а в третия кабинет на премиера от СИК Бойко Борисов е титуляр на поста министър на труда и социалната политика.

ПЕДОФИЛСКАТА МРЕЖА НА ГЕОРГИ БОГДАНОВ СЪДИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА БЮК, ЗАЩОТО ВРЪЩА ДЕЦА ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ

Моля СПОДЕЛЯЙТЕ!

След като призова троловете да докладват групата срещу ПЕДОФИЛИЯТА И ТРАФИКА НА ДЕЦА, лицето Георги Богданов – шеф на Сдружение „Национална мрежа за децата“, КОЙТО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЯКО РЕШЕНИЕ НА СЪДА, с което ние връщаме деца на родителите им , ме съди за клевета и иска 5000 лева , защото в профила ми прочел, че „защитава педофията“ (логично, щом по негов призов и доклади неше деактивирана тази група) и че действията не троловете, които са докладвали са жалки и слаби… – ПЕТЪР НИЗАМОВ

ЕТО КАКВО НАПИСА ПЕТЪР НИЗАМОВ, КОЕТО ПРЕДИЗВИКА ЗЛОБАТА НА ЧЕДАТА НА СОРОС !

Групата за борбата срещу трафика на деца е деактивирана по призива на Георги Богданов от НМД. Смешно и жалко действие, извършено от и слаби и жалки хора. Той не се ли притеснява, че сега всички ще докладват неговата група за дискриминационно и обидно отношение.
Или той има нещо общо с трафика на деца, за който и нашите управляващи потвърждават, че го има.

Моля споделяйте, защото наистина искат да съсипят организацията ни!

Бойко и сачева стоят зад "джендърите" на георги богданов от фондация "за децата ни" бойко и сачева стоят зад "джендърите" на георги богданов от фондация "за децата ни" екранна снимка 107 бойко и сачева стоят зад "джендърите" на георги богданов от фондация "за децата ни" след като призова троловете да докладват групата срещу педофилията и трафика на деца, лицето георги богданов – шеф на сдружение „национална мрежа за децата“, който се противопоставя на всяко решение на съда, с което ние връщаме деца на родителите им , ме съди за клевета и иска 5000 лева , защото в профила ми прочел, че „защитава педофията“ (логично, щом по негов призов и доклади неше деактивирана тази група) и че действията не троловете, които са докладвали са жалки и слаби… – петър низамов
ето какво написа петър низамов, което предизвика злобата на чедата на сорос! Bnews бойко и сачева стоят зад "джендърите" на георги богданов от фондация "за децата ни"

Пълен парадокс, защото в неговата група, клеветите по Петър Низамов са константна величина, вижте сами:

Бойко и сачева стоят зад "джендърите" на георги богданов от фондация "за децата ни" бойко и сачева стоят зад "джендърите" на георги богданов от фондация "за децата ни" екранна снимка 106 бойко и сачева стоят зад "джендърите" на георги богданов от фондация "за децата ни" след като призова троловете да докладват групата срещу педофилията и трафика на деца, лицето георги богданов – шеф на сдружение „национална мрежа за децата“, който се противопоставя на всяко решение на съда, с което ние връщаме деца на родителите им , ме съди за клевета и иска 5000 лева , защото в профила ми прочел, че „защитава педофията“ (логично, щом по негов призов и доклади неше деактивирана тази група) и че действията не троловете, които са докладвали са жалки и слаби… – петър низамов
ето какво написа петър низамов, което предизвика злобата на чедата на сорос! Bnews бойко и сачева стоят зад "джендърите" на георги богданов от фондация "за децата ни"
БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства, с която сме върнали над 50 деца , отнети от бедни, но годни родители.>Нормално, щом при всяко върнато от нас дете, в неговата група, където са събрани социални от кол и въже се сипеше злоба и омраза към мен и адв. Николов.И ИСКАМ ДА МУ КАЖА ЕДНО НЕЩО,Не само, че няма да спрем, но от сега нататък ще станем доста по-нахъсани да се борим с хора, които според нас не са част от това общество.Следва поредица за него и огранизацията му.Ние говорим с факти и ще ги представим на всички вас в нашата поредица. Да видим кой финансира организцията му и дали не са япедофили… Ще видим и ще ви покажем.ГЛЕДАЙТЕ НИ !ЗАПОЧВАМЕ ! – това написа Петър Низамов !Това е георги богданов, не ви ли прилича на педофил? Ето лицата на хората, които искат да съсипят “Български юридически комитет”

Leave a Reply