Вижте най-наглата мутра в Бургас е с униформа. Видео

Това е длъжностното лице,което блъсна грубо протестиращ през вчерашния ден в Бургас. Името му е Христо Топалов.
Той възмути всички с арогантното си поведение.

Вчера едно ЛЕКЕНЦЕ с униформа... Изгледайте целият клип. Той илюстрира действителността в Бургас от десетилетие.И така... Вчера едно ЛЕКЕНЦЕ с униформа, защото той е едно малко и нищожно петно, което лесно може да бъде излъскано и изпрано с омекотител. И той ни демонстрира точния манталитет на полицаите в Бургас. И в чстност - тези от СПС–Бургас. Първо- те се чувстват недосегаеми. Щом пред всички медии блъсна така нагло протестиращ. И второ ! Те се мислят за мутри и въобще не се чувстват като хора на закона, ами просто знаят и са започнали работа в полицията, за да са зад гърба на най-голямата и силна групировка - полицията и никой нищо не може да им каже. Всичко от това е вярно. Че полицаите са днешните мутри, че там изтича отайката на обществото, че техният морал е по-нисък и от на проститутките на гарата. Това всичко е вярно. И сега ще кажете, че ще обидим съвестните полицаи. НЕ ! Те , съвестните полицаи отдавна са напуснали системата, или ако са останали и не са се видоизменили до тази гротеска от началото на клипа, то те със сигурност ме подкрепят в това изявление и не се засягат, зщото знаят, че не се отнася за тях, а за тези, които те самите презират - болшинството от колегите си и всичките от високите етажи на силовата структура. Пред Парламента на 15-ти - ЧЕТВЪРТЪК ! Елате след работа. Започваме от 17:30 - 18 часа. Долу предателите !

 

Това горе е Валентин Коларов - шеф на СПС – Бургас, за който става въпрос в клипа.

Това е пребитото момче , за което става въпрос в клипа

А това горе са двама приятели. 

Иско- главен готвач и бос на наркотиците в циганската махала и комисар Калоянов - директор на ОДМВР–Бургас

ПРОТЕСТ „Не на Пакта за миграцията на ООН. Подпишете ли, ще ви свалим !“

НЕ на масовата миграция! НЕ на подмяната на населението!

Елате на НАШИЯ протест в София пред Парламента - ЧЕТВЪРТЪК

На 15 ноември 2018г. от 17:30 часа .

Организатори са Петър Низамов , Мирослава Димитрова , Биляна Симеонова, Пресиян Пресиянов.

"АЗ ЩЕ ОТИДА, А ВИЕ ?" Събитието можете да намерите ТУК:
По всички индикации на 11ти декември 2018г. българският народ ще бъде отново излъган. Тогава в Маракеш ще се подпише пакта на ООН, с който в дългосрочен план се отнема правото ни на разпореждане с нашата Родина, а държавата се отказва от задължението си да защитава собствения си народ. Имиграцията ще бъде фактически легализирана. Не можем да приемем тази заплаха!
Настояваме българското правителство да отхвърли пакта напълно и недвусмислено, незабавно да изтегли представителите си от органите на тази платформа и да уведоми ООН и ЕС за неучастието на България в пакта.
Европейският Парламент е гласувал резолюция, с която се отварят вратите на 61 милиона мигранти в ЕС.
Това е станало при пълно медийно затъмнение на 18 април .
В ЕП е приета тази резолюция, след която надвисва огромна опасност над местното население в Европа. В нея се казва:
като има предвид, че мобилността и миграцията на хората са все по-често срещано явление, с приблизително 258 милиона международни мигранти в световен мащаб; като има предвид, че броят на мигрантите като дял от световното население се е увеличил от 2,8% през 2000 г. на 3,4% през 2017 г.; като има предвид, че 48% от мигрантите са жени; като има предвид, че повечето мигранти пътуват по безопасен и законен начин; като има предвид, че 85% от миграцията се осъществява между държави с еднакво равнище на развитие; като има предвид, че през 2017 г. Европа е била източник на втория най-голям поток от международни мигранти (61 милиона)(16);
В същото време е отхвърлена резолюция, с която се иска намаляване на миграцията в ЕС като има предвид, че ООН описва миграцията като желателно и неудържимо явление без признаване на вредните и опасните последици от него.
Публикуваме пълния текст на приетата резолюция , заедно с протоколите от гласуването за нея.
Ето кои Български евро-депутати гласуваха 30% от населението на ЕС да бъде съставено от ислямисти, мигранти от Третия Свят.
Асим АДЕМОВ - ГЕРБ
Филиз ХЮСМЕНОВА - Движение за права и свободи
Петър КУРУМБАШЕВ - БСП
Андрей КОВАЧЕВ- ГЕРБ
Илхан КЮЧЮК- Движение за права и свободи
Светослав Христов МАЛИНОВ- Демократи за Силна България
Ева МАЙДЕЛ- ГЕРБ
Искра МИХАЙЛОВА- Движение за права и свободи
Андрей НОВАКОВ- ГЕРБ
Георги ПИРИНСКИ- Българска социалистическа партия
Сергей СТАНИШЕВ- Българска социалистическа партия
Владимир УРУЧЕВ- ГЕРБ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :
Емил РАДЕВ- ГЕРБ
Момчил НЕКОВ- Българска социалистическа партия
Това е пълният текст на резолюцията :
Резолюция на Европейския парламент относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (2018/2642(RSP))
B8-0184/2018
Европейският парламент,
– като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,
– като взе предвид Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците и Протокола от 1967 г. за статута на бежанците,
– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и други договори и инструменти на ООН в областта на правата на човека,
– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,
– като взе предвид програмата за достоен труд на Международната организация на труда (МОТ) и по-специално Конвенция № 189 (от 2011 г.) на МОТ относно достойния труд на домашните работници,
– като взе предвид Резолюция на Общото събрание на ООН от 19 септември 2016 г., „Декларация от Ню Йорк за бежанците и мигрантите“(1),
– като взе предвид Приложение I към Декларацията от Ню Йорк, Всеобхватната рамка за реагиране на въпроса с бежанците,
– като взе предвид Приложение II към Декларацията от Ню Йорк, „Към глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция“,
– като взе предвид Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето от 6 март 2017 г. и съобщението на Комисията относно закрилата на децата мигранти от 12 април 2017 г.,
– като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 6 април 2017 г., озаглавена „Ред и условия за междуправителствените преговори по „Глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция“(2),
– като взе предвид доклада на Съвета на ООН по правата на човека от 28 април 2017 г., озаглавен „Доклад на специалния докладчик на ООН относно човешките права на мигрантите във връзка с програмата за улесняване на мобилността на хората до 2035 г.“(3),
– като взе предвид документа на ВКБООН от 17 май 2017 г., озаглавен „Към глобален пакт за бежанците: пътна карта“(4),
– като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш от 11 януари 2018 г., озаглавен „Миграцията в полза на всички“ (Making migration work for all)(5),
– като взе предвид нулевия проект на Глобалния пакт за бежанците към 31 януари 2018 г.(6),
– като взе предвид нулевия проект и нулевия проект „плюс“ на Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция, съответно от 5 февруари 2018 г.(7) и 5 март 2018 г.(8),
– като взе предвид декларацията от Абиджан от 5-ата среща на високо равнище ЕС-АС от ноември 2017 г.,
– като взе предвид резолюцията на Генералната асамблея на ООН, озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“ и нейните 17 цели за устойчиво развитие, приета на 25 септември 2015 г. на срещата на върха на ООН в Ню Йорк(9),
– като взе предвид Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства, приета с резолюция № 45/158 на Общото събрание на ООН от 18 декември 1990 г.(10),
– като взе предвид съвместното общо наблюдение на Комитета за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства (КРМ) и на Комитета по правата на детето (КПД) по въпросите на човешките права на децата в контекста на международната миграция,
– като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно ЕС в променящата се глобална среда. Един по-свързан, оспорван и сложен свят(11),
– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно правата на човека и миграцията в трети държави(12),
– Резолюция на Европейския парламент от 1 юни 2017 г. относно устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС(13),
– като взе предвид своите резолюции от 5 април 2017 г. относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС(14) и от 12 април 2016 г. относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(15),
– като взе предвид доклада на неговата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2017 г., и необходимостта ЕС да осигури презаселването на поне 20% от годишните прогнозни глобални нужди от презаселване,
– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,
А. като има предвид, че според член 13, параграф 2 от Всеобщата декларация за правата на човека „всеки човек има право да напусне всяка страна, включително и своята, и да се връща в страната си“; като има предвид, че през 1999 г. Комитетът на ООН по правата на човека в своя Общ коментар № 273 (параграф 8) уточнява, че това право „не може да се подчинява на някаква специфична цел или на периода от време, който лицето реши да прекара извън страната“;
Б. като има предвид, че на срещата на високо равнище на ООН за бежанците и мигрантите, организирана от Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 19 септември 2016 г., държавите членки на ООН единодушно приеха „Декларация от Ню Йорк за бежанците и мигрантите“, въз основа на която започнаха два отделни, самостоятелни и независими – макар и по същество взаимно свързани – процеса с оглед на приемането на Глобален пакт за бежанците през 2018 г., както и на Глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция, които ще бъдат подписани на конференция, която ще се проведе в Мароко през декември 2018 г.;
В. като има предвид, че с Приложение I към Декларацията от Ню Йорк се определя Всеобхватна рамка за реагиране на въпроса с бежанците, основана върху принципа на международното споделяне на отговорност и върху решимостта на държавите – членки на ООН, за премахване на първопричините за насилственото разселване; като има предвид, че във Всеобхватната рамка за реагиране на въпроса с бежанците са представени конкретни действия, насочени към облекчаване на натиска върху приемащите държави, с цел подобряване на самостоятелността на бежанците, разширяване на достъпа до решения в трети държави и подкрепяне на условия в държавите на произход за безопасно и достойно завръщане;
Г. като има предвид, че Върховният комисар на ООН за бежанците беше помолен да проведе консултации относно Програма за действие с цел допълване на Всеобхватната рамка за реагиране на въпроса с бежанците и да предложи Глобален пакт за бежанците в годишния си доклад пред Общото събрание през 2018 г.;
Д. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са ангажирани в процеса на подготовка и в обсъжданията, довели до представянето на нулевите проекти; като има предвид, че с навлизането в най-критичната фаза на процеса и като следствие от решението на САЩ за изход от преговорите, стана дори още по-важно ЕС и неговите държави членки да играят водеща роля с цел да се осигури силно ориентиран към хората и основан на правата на човека текст;
Е. като има предвид, че миграцията е комплексно човешко явление; като има предвид, че бежанците са конкретно определени и защитени в международното право като хора, живеещи извън държавата си на произход поради страх от преследване, конфликт, насилие или други обстоятелства, и за които, в резултат от това, трябва да се поиска международна закрила, че бежанците и мигрантите са носители на права на човека и често се сблъскват с повишена уязвимост, насилие и малтретиране през целия миграционен процес; като има предвид, че Глобалният пакт за бежанците и Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция са взаимно допълващи се процеси, които ще изискват съвместни действия за тяхното изпълнение;
Ж. като има предвид, че мобилността и миграцията на хората са все по-често срещано явление, с приблизително 258 милиона международни мигранти в световен мащаб; като има предвид, че броят на мигрантите като дял от световното население се е увеличил от 2,8% през 2000 г. на 3,4% през 2017 г.; като има предвид, че 48% от мигрантите са жени; като има предвид, че повечето мигранти пътуват по безопасен и законен начин; като има предвид, че 85% от миграцията се осъществява между държави с еднакво равнище на развитие; като има предвид, че през 2017 г. Европа е била източник на втория най-голям поток от международни мигранти (61 милиона)(16);
З. като има предвид, че според данни на ВКБООН към края на 2015 г. в условията на принудително разселване са живели около 65 милиона души, от които 12 милиона са били сирийци; като има предвид, че според Световната банка през периода 2012 – 2015 г. са били разселени около 9 милиона души, което представлява сериозно предизвикателство за глобалната система за хуманитарна помощ; като има предвид, че 84% от бежанците в света и 99% от вътрешно разселените лица са приютени от развиващи се страни или региони, като повечето от тях са приютени на африканския континент, а само 10% от всички бежанци са приютени в европейски държави с изключение на Турция; като има предвид, че според прогнозите на ВКБООН за глобалните нужди от презаселване за 2018 г. се преценява, че близо 1,2 милиона души се нуждаят от презаселване; като има предвид, че от 2000 г. насам над 46 000 мигранти и бежанци са загинали в световен мащаб, докато са търсели безопасен и достоен живот в чужбина, в това число по минимална оценка 14 500 смъртни случаи в Централното Средиземноморие от 2014 г. насам(17);
И. като има предвид, че в исторически план Европа е била регион, който е приемал мигранти и от който са тръгвали мигранти; като има предвид, че европейците също са емигрирали в чужбина поради икономически затруднения, конфликти или политическо преследване; като има предвид, че текущата икономическа и финансова криза доведе до емигрирането на голямо множество европейци, включително във възникващи икономики от южното полукълбо;
Й. като има предвид, че много деца мигранти са жертви на насилие, малтретиране и експлоатация; като има предвид, че за над 100 държави е известно, че задържат деца поради свързани с миграцията причини(18); като има предвид, че е пет пъти по-вероятно децата бежанци да не ходят на училище в сравнение с други деца и че по-малко от една четвърт от младежите бежанци са записани в средното училище;
К. като има предвид, че работниците мигранти често са изложени на дискриминация, експлоатация и нарушения на правата на човека; като има предвид, че 23% от 24,9 милиона души, извършващи принудителен труд по света, са международни мигранти;
Л. като има предвид, че опитът е показал, че мигрантите допринасят положително за държавите, в които живеят, както и за своите държави на произход; като има предвид, че мигрантите допринасят за държавите, в които живеят, като плащат данъци и вливат около 85% от своите доходи в икономиките на тези държави; като има предвид, че през 2017 г. около 596 милиарда щатски долара са били прехвърлени чрез парични преводи в световен мащаб, като 450 милиарда от тях са били изпратени в развиващи се държави, което превишава почти тройно сумата на официалната помощ за развитие;
1. категорично подкрепя целите на Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, както и съответния процес за разработване на режим на световно управление, за засилване на координацията по въпросите на международната миграция, мобилността на хората, придвижването на големи потоци от бежанци и дълго продължаващи бежански ситуации и за създаването на трайни решения и подходи с цел ясно очертаване на значението на защитата на правата на бежанците и мигрантите;
2. призовава държавите – членки на ЕС, да се обединят около единна позиция на ЕС и активно да защитават и придвижват преговорите по важния въпрос за глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и за бежанците;
3. изразява убеждението, че в един силно взаимозависим свят с предизвикателствата, свързани с мобилността на хората, най-добре може да се справи международната общност като цяло; приветства следователно започването на междуправителствени преговори по Глобалния пакт за безопасна, организирана и законната миграция и началото на официалните консултации относно Глобалния пакт за бежанците въз основа на нулевите проекти, които трябва да приключат до юли 2018 г.;
4. призовава Европейския съюз, по-специално неговия върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Комисията, да използват цялата си дипломатическа тежест и да мобилизират делегациите на ЕС не само в Ню Йорк и Женева, но и в други значими държави, по-специално развиващи се държави, чието ефективно участие в процеса е от основно значение като държави на произход и на транзитно преминаване, но и на местоназначение, и следва да бъдат подпомагани от ЕС, с цел да се гарантира успехът на процеса;
5. подчертава, че основните международни договори в областта на правата на човека признават правата на всички хора, включително на мигрантите и бежанците независимо от техния правен статут, и задължават държавите да ги защитават, включително основния принцип на забрана за връщане; призовава да се обърне специално внимание на хората в уязвимо положение и нуждаещи се от специална медицинска или психологическа подкрепа, включително в резултат на физическо, подбудено от предразсъдъци, сексуално или основано на пола насилие, или изтезания; застъпва се в това отношение за включване на конкретни мерки в глобалните пактове; припомня освен това, че слабостите възникват в резултат на обстоятелства в държавите на произход, на транзитно преминаване и приемане или на местоназначение вследствие не само на самоличността на лицето, но и на политическите предпочитания, неравенството и структурната и обществената динамика;
6. припомня, че целите за устойчиво развитие (ЦУР), съдържащи се в Програмата до 2030 г., признават, че планираните и добре управлявани миграционни политики могат да допринесат за постигане на устойчиво развитие и приобщаващ растеж, както и за намаляване на неравенството в държавите и между тях; настоятелно призовава да се отдели дължимото внимание на свързаните с миграцията аспекти на ЦУР и на глобалните пактове; призовава ЕС и държавите членки да изпълнят своя ангажимент за постигането на ЦУР, отнасящи се до децата, в изпълнение на Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето от 6 март 2017 г.;
7. призовава държавите – членки на ООН, да поемат самостоятелен ангажимент за насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените и момичетата като основен елемент от Глобалния пакт в съответствие с ЦУР 5; припомня освен това, че миграцията може да бъде катализатор за овластяването на жените и равенството между половете, като се има предвид, че 48% от мигрантите са жени, а две трети от тях работят;
8. призовава държавите – членки на ООН, да поемат самостоятелен ангажимент за гарантиране на защитата на децата при миграция; подчертава, че всички деца, независимо от техния миграционен статут или статут на бежанец, са преди всичко деца, които имат всички права, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето, и че техните висши интереси трябва да бъдат първостепенно съображение при всички решения и действия, които ги засягат; счита, че глобалните пактове са възможност за укрепване на показателите за защитата на децата, засегнати от миграция и принудителното разселване; приветства включването в нулевия проект на ясни ангажименти по специфични наболели въпроси, като например призива за прекратяване на задържането на деца, подобряване на действията във връзка с безследно изчезналите мигранти, силна подкрепа за семейството и други законни пътища, предотвратяване на липсата на гражданство при децата, и включване на децата бежанци и децата, търсещи убежище, в обхвата на националните системи за закрила на детето, образование и здравеопазване; призовава ЕС и неговите държави членки да се застъпят решително за тези предложения, за да се гарантира, че те ще останат в окончателния текст за приемане през декември;
9. подчертава, че следва да бъде запазен акцентът върху справянето с различните първопричини за незаконната миграция и принудителното разселване (конфликт, преследване, етническо прочистване, всеобщо насилие или други фактори като крайна бедност, изменение на климата или природни бедствия);
10. изразява съжаление по повод на продължаващото и широко разпространено явление на лица без гражданство, което поставя сериозни предизвикателства по отношение на правата на човека; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че този въпрос е разгледан подобаващо в текущите преговори относно глобалните пактове;
11. подчертава, че консултациите и преговорите трябва да бъдат прозрачни и приобщаващи и трябва да включват всички заинтересовани страни, местните и регионалните органи и институции, и гражданското общество, включително организации на мигранти, доколкото е възможно, въпреки междуправителствения характер на преговорите; подчертава, че е необходимо да се изтъкне ролята на парламентите на последния етап от процеса, водещ до приемане на пактовете, и изтъква по-специално необходимостта от укрепване на парламентарното измерение на позицията на ЕС;
12. счита, че следва да бъде разработен механизъм за координация, за да се гарантира допълване и съгласуваност между двата пакта по хоризонтални въпроси;
13. подчертава значението на събирането и мониторинга на агрегирани данни в областта на миграцията и бежанците, които да бъдат придружени от специфични за мигрантите показатели от съществено значение за изготвянето на политики, основани на реалистични данни, а не на митове или погрешни схващания, като същевременно се гарантират стандартите в областта на основните права, включително правото на неприкосновеност на личния живот и стандартите за защита на данните, и като се предотврати вероятността субектите на данни да бъдат изложени на сериозни нарушения на правата на човека;
14. подчертава необходимостта от подобряване на проследяването на изпълнението и на двата глобални пакта в близко бъдеще, особено с оглед на техния незадължителен характер, с цел да се избегнат индивидуални подходи от различните засегнати държави; във връзка с това призовава за внимателен монито

Реклами

Коментари

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.