Български юридически комитет- защита на гражданите с правни средства (БЮК) предлага на Вашето внимание писмо на г-жа Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – град София.

С „БЮК“ – Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства“ се свързаха две сирачета за помощ.

 

ЮРИСТ НА ГОДИНАТА : БТВ СА ЗАПЛАШВАЛИ МАЙКАТА ОТ СЛИВЕН С ОТНЕТИТЕ ТРИ ДЕЦА, СЛЕД КАТО ПРИЕЛА ПОМОЩТА НА ПЕТЪР НИЗАМОВ И АДВ. ПЕТЪР НИКОЛОВ

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България”.

 

Изх. № РУО1 – 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 – 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България”.

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

– Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

– Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

– Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

– Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

– Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

– Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

Кметът на Бургас допусна фондация МултиКулти на Сорос да промива мозъка на децата ни в училище . Готви се протест .

 

В това писмо г-жа Кастрева изпраща до всички столични училища и детски градини въпроси на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ –

Защото било важно да се чуе гласа на младите хора, като тази анкета се изпраща и до детските градини. Там също са млади хора, нали?
Само че ДАЗД с младите хора ли се занимава или с децата?!
И дали ученици на 18 години са още деца, та да ги пита ДАЗД каквото и да е?!

Приятели, вижте на какви 6 въпроса ще бъдат принудени да отговарят децата Ви във всички столични училища и ДЕТСКИ ГРАДИНИ ?!?!:

Юристът на годината адв.Петър Николов от БЮК : Петър Низамов ме помоли да представлявам самотната майка пред съда .

 • Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?
 • Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?
 • Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?
 • Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?
 • Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?
 • Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Нека коментираме въпросите един по един!

 1. Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

Какво може да каже едно дете в детска градина по този въпрос?! Дали е добро място?! Ами може би в сравнение с ваканцията на село може би градът е лошо място за 60% от децата? И какви изводи ще направят мъдрите експерти от ДАЗД – че 60% от децата живеят в лоши условия, нали така?
За да може да си оправдаят заплатите.

 1. Хората, които се грижат за теб подкрепят ли те?

Ако на едно дете редовно не му купуват сладолед, защото има чувствително гърло – тогава това отказ от подкрепа ли е?

 1. Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

Едно дете в детска градина дали може да отговори на този въпрос?! Какви критерии за здравословен начин на живот има едно дете в детска градина?!
Чиновниците, които са измътили тези въпроси и г-жа Ваня Кастрева смятат ли, че са добре психически, за да заставят децата да дават отговори на тези въпроси?!

 1. Образованието, което получаваш подготвя ли те за живота като възрастен?

Ето този въпрос вече е особено подходящ за деца в детската градина. Защо всъщност не подготвят един реферат от 20-ина страници? Все пак, това е сериозен въпрос, нали? Направо леличките в детските градини да организират семинари в пясъчниците, с лопатки и кофички.

 1. Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

Знаете ли кои деца със сигурност ще отговорят с “да”? Децата, които са жертва на домашно насилие! Защото има такива деца. И до тях не се стига с формални анкети, измислени за отбиване на номера!

 1. Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Дали едно детенце на 5 години знае кои са всички въпроси, които го касаят?!
Дали изобщо може да разбере въпросът от оценъчната гледна точка на възрастните хора?!

Приятели,
това е една джендърска инициатива!
Ето какво казват от Държавната агенция за закрила на детето:

“ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа”.

Да прочетем пак каква е целта на анкетата:

Разработване на стратегически и законодателни документи В УНИСОН С ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА И ДОКУМЕНТИТЕ НА ООН И СЪВЕТА НА ЕВРОПА.

Съвета на Европа е автор на Истанбулската Конвенция!
ООН прокарва хомосексуални практики и сексуално обучение в ранна детска възраст!

Приятели,
родители,

БОРД Ви предупреждава, че тази анкета може да бъде използвана за джендърски цели и резултатите от нея могат да се обърнат срещу възпитанието на Вашите деца, срещу правата на децата Ви и срещу семействата Ви.

Напомняме, че само преди дни в нагласен тв репортаж по НОВА тв се прокарваше идеята за “създаване на Министерство на семейството”, понеже ЗАЗД нямали структури във всички големи градове в страната”.

Питаме ДАЗД:

Защо не се обърнахте първо към родителите, за да консултирате с тях въпросите към собствените им деца?

Вие какво искате да направите – норвежката организация БАРНЕВЕРТ у нас ли?!

Да отнемате деца от родителите им само според някакви подозрения и резултати от анкети ли?!

Вие българска национална институция ли сте, или сте джендърски пипала на Съвета на Европа, които ние издържаме с нашите собствени данъци?!

Приятели,
днес е времето да се противопоставим на тези джендърски методи!

“Децата на България” са първо деца на своите родители!

Родителите най-добре знаят от какво се нуждаят децата им!

Ще се борим заедно!

Да живее България!
Бог е с нас!

3 КОМЕНТАРИ

Leave a Reply