ИНТЕРВЮ на португалския портал Dies Irae с министър Каталин Новак

Интервюиращ: Г-жо министър, започваме с благодарност, че ни давате това много важно интервю и се надяваме, че тази година за Унгария и унгарското правителство ще бъде изпълнена с благословията на Бог и св. Стефан и, разбира се, за вас също. Надяваме се, че и ние скоро ще успеем да я получим в нашата страна. Накратко, каква е вашата оценка за 2020 г., година, белязана от COVID-19, на национално и международно ниво?

К. Новак: Свидетели сме на година, каквато не е имало. За първи път от повече от век пандемията поставя света на колене. Това принуди лицата, вземащи решения, политическите и икономическите лидери, както и гражданите да преоценят приоритетите си и да преосмислят какво наистина има значение. Можем също да заключим, че сред негативните ефекти от глобализацията не можем да говорим само за изменение на климата или нелегална миграция, но трябва да насочим вниманието си и към рисковете, свързани с общественото здраве. Всяка международна криза показва, че националните държави си остават най-способните и силни участници в защитата на интересите на своите граждани. Това беше така след икономическата криза от 2008 г., също така след миграционната криза през 2015 г., както и сега. Независимо от потенциала на международните организации да помагат на страните да координират и смекчават последиците от кризите, те не са били в състояние да прогнозират, да подготвят и съветват националните правителства. Националните правителства бяха способни да вземат отговорни решения и рискове и предприеха действия, касаещи ограничаване на пътуванията, спасяване на отделни сектори, ограничаване на свободното движение, придобиване на спешно медицинско и защитно оборудване месеци преди ЕС или други. Всъщност, с тъга трябва да отбележа, че в случая с Унгария международни организации и политически опоненти се опитаха да възпрепятстват нашите защитни усилия, окачествявайки нашия извънреден закон, приет тази пролет, като авторитарно отстъпление – те дори излъгаха, че Парламентът не е заседавал, докато той всъщност заседаваше.

Интервюиращ: Министър сте на семейството в правителството на Виктор Орбан от октомври 2020 г. Вие обаче познавате унгарската политика от много години. Освен това сте омъжена и имате три деца. Какво ви накара да защитите толкова категорично Деветата поправка на унгарската конституция, одобрена на 15 декември от голямо парламентарно мнозинство?

К. Новак: Точно както казахте, на първо място аз съм съпруга на съпруга си и майка на трите ни деца. Преди назначаването ми на този пост от години отговарям за унгарската семейна политика. С изменението на нашия основен закон ние записахме неща, които са очевидни за унгарския народ. Наблюдава се тревожна тенденция, при която основните истини, които човечеството е съхранило явни и недвусмислени, сега се оспорват. Политическата идеология като че ли надделява над науката и разума. Тази тенденция все още не е налице в Унгария, хората все още вярват, че мъжете са мъже, а жените са жени и човек не може да променя тяхната ДНК или да се преструва, че това е възможно. Ние приехме законодателство, за да затворим правни вратички и да определим кого държавата признава като мъж или жена, въз основа на биологията и науката, а не на социалната и политическата идеология. През декември добавихме към Конституцията, че бащата е мъж, майката е жена. Дори това да е очевидно за нас, в днешно време то се оспорва. Искаме да защитим децата си и да ги оставим да бъдат деца, без да ги използваме за каквато и да е идеологическа база. Централната част в мисленето на унгарското правителство е, че най-добрият интерес на детето и благосъстоянието са от първостепенно значение.

Интервюиращ: По света, особено в Европа, виждаме отхвърляне на християнската култура като гарант за единство и сплотеност на държавите. Вместо това Унгария чрез своето правителство избира да подчертае и подсили това значение на християнството като съществена ценност за запазването на унгарската идентичност. Какво движи правителството?

К. Новак: Унгарската държавност е дълбоко преплетена с християнството. Унгарските племена пристигат в Европа през 8-ми век и унгарските лидери са приети от лидерите в Европа, когато приемаме християнството, а папата изпраща корона на нашия първи крал. През вековете крал св. Стефан I Унгарски, както и други унгарски крале са канонизирани. Унгария е водила много войни за защита на унгарското и европейското християнство. Ние сме на границата на Източното и Западното християнство, ние бяхме на границата между християнския и мюсюлманския свят от векове и бяхме на границата на Студената война, за съжаление на източната страна, където съветската империя се опита да изкорени Християнството. Нашата история е история на оцеляване за унгарците, но също така история на оцеляване на християнството. Дори унгарците, които не вярват в Бог, разбират и признават дълбоката връзка между християнската идентичност, унгарската идентичност и унгарската държавност.

Интервюиращ: Следвайки предходния въпрос, но разглеждайки и въпроса за естественото семейство, тоест състоящо се от мъж, жена и деца, как ви се струва, коя е централната роля, която семейството трябва да има в едно общество? И защо?

К. Новак: Семействата са основните единици на всяко общество, най-малката и най-близката общност от всички общности. Те са тъканта на нашето общество. Ако премахнем тази тъкан, нашите общества като цяло ще се разпаднат. В семействата децата изпитват и се учат на любов, солидарност, но също така на отговорност и ценене на общността. Не всички деца имат достатъчно късмет да растат в щастливо семейство, но това е в интерес на обществото и следователно задължение на държавата да помага и защитава семействата. Общество, в което хората не искат да имат деца, не вярват, че си струва да се възпроизвеждат, е осъдено на смърт. Фактът, че равнището на раждаемост във всички европейски страни не отговаря на коефициента на заместване, говори много за нашите ценности и социално-икономическия ни модел. По някаква причина европейските лидери не искат да признаят тази ситуация. Ние се грижим за изменението на климата и бъдещето на нашата планета, но не се интересуваме от факта, че трябва да има нови поколения, на които да я дадем тази наша планета. Ето защо искаме да дадем възможност на унгарците да имат толкова деца, колкото искат.

Интервюиращ: През 2017 г. португалска крайнолява партия, която в момента подкрепя правителството, заяви, че непълнолетните на възраст от 16 години трябва да могат да съдят родителите си, ако не им дадат разрешение да променят пола. Правителството, въпреки формалното и етично становище, одобри възможността за промяна на пола от 16-годишна възраст, дори с разрешение на законните представители на непълнолетните. По този начин сме свидетели на деконструкция на идентичността, с която всеки се ражда, и на пълно отхвърляне и тривиализиране на силата на влияние, което Семейството, с право, може и трябва да упражнява върху своите деца, особено когато са непълнолетни. Какви коментари заслужават мерки като тези? Има ли някой, който да ги предложи и в Унгария?

К. Новак: В Унгария има поговорка за човека, който е напълно изгубен: Дори не знае дали е момче или момиче. Това води и до извода, че за едно дете една от основните опори за сигурност е неговият/нейният пол. В Унгария няма такива предложения като в Португалия, но тази тенденция е причината да приемем определени законодателни актове в Унгария. Психическото и физическото развитие на децата е много крехко нещо. Тийнейджърите са особено уязвими на влияние – всички родители могат да бъдат свидетели на това. Не случайно имаме закони, които казват родителите да носят отговорност за действията и развитието на децата. Децата имат ограничена отговорност за собствените си действия. Те не могат да пият алкохол, да карат кола или да гласуват под определена възраст и това е основателно. Държавата и обществото са задължени да ги защитават, а също така да защитават най-добрия им интерес. Вземете например задължителните училищни разпоредби. Не проследих този дебат в Португалия, но португалското общество вероятно е преминало през същите дебати и аргументи. Ако мнозинството подкрепи това, трябва да го уважаваме. Ако мнението на мнозинството се промени, ще бъде възможно да се промени и регламента. Вярвам, че това е добра битка и битка, която си струва да се води, но всяко общество трябва да поеме своята отговорност за своето бъдеще и бъдещето на своите деца.

Интервюиращ: С оглед на настоящата европейска политическа рамка, могат ли постоянните атаки срещу Унгария, до известна степен и срещу Полша, да се разглеждат като потвърждение, че те са на прав път?

К. Новак: Ако сме атакувани от левицата, това трябва да означава, че не преследваме леви идеологии, а консервативни ценности. Това е, за което бяхме избрани. Преди няколко години португалски комунист ръководеше тези усилия в Европейския парламент срещу Унгария. Оттогава сме преизбирани два пъти. Това са въпроси, които всеки човек трябва да реши сам за себе си. Унгария е била свидетел на четири десетилетия наложен комунистически и социалистически модел. Хората, живели в социалистическа държава, никога не разбират защо социализмът все още може да бъде романтична мечта за мнозина в Западна Европа. В Унгария социалистическите правителства разрушиха страната с дълготрайни последици през 1919, 1989 и 2009 г. И до днес усещаме ефекта и страдаме от последствията и от трите периода.

Интервюиращ: В Португалия проследихме с голям интерес всички действия на правителството на Орбан, особено по въпроси, които се отнасят до религиозната свобода, семейството и имиграцията. Нахлуването на мюсюлманите в Европа, с хилядите нелегални мигранти, е един от факторите, които, според вас, водят до приемането на абсолютно анти-естествени семейни и анти-брачни политики? Как отговори Унгария на подобен сценарий? И по-специално вашето министерство?

К. Новак: Левицата не вярва в ролята на нацията и националните държави или идентичността. Те искат да заменят традиционните ценности и идентичност с нова идентичност, лишена от наследство. Виждали сме няколко опита за това в историята. Отхвърлянето на семейните ценности и насърчаването на имиграцията вървят ръка за ръка. Ако семейството, раждането на деца и общото наследство нямат стойност, тогава нелегалните имигранти не представляват никакъв риск и масовата имиграция е само въпрос на цифри, необходими на пазара на труда. Здравите семейства вече не са необходими, тъй като възпроизводството няма значение и имиграцията може да реши демографията. Това е много материалистично виждане и ние не го споделяме. Ако семействата и възпроизводството вече не са свързани, тогава семейството, бракът и сексуалността могат да бъдат каквито щете и да са просто въпрос на мода и идеология. В Унгария вярваме, че нашата култура и наследство си струва да бъдат защитени и предадени на бъдещите поколения, затова се фокусираме върху изграждането на общество, където бракът се определя като съюз между мъж и жена, където семействата се определят от брака или връзката родител-дете, и обществото цени децата и възнаграждава раждането. Ето защо изграждаме дружелюбна за семействата държава от 2010 г. насам. Целта е да се даде възможност на младите двойки да реализират семейните си цели, от една страна, а от друга, да се укрепят семействата, които вече отглеждат деца. Изградихме най-обширната система за семейни помощи в западния свят. Централният бюджет, отпуснат за подпомагане на семействата, е два пъти и половина по-висок от този през 2010 г. и възлиза на 5% от общия БВП. Имаме семейна данъчна система, която означава, че колкото повече деца имате, толкова по-малко данък върху доходите трябва да платите. Майките с най-малко четири деца са освободени от плащане на данък върху доходите до края на живота си. Изграждаме нови детски ясли, за да улесним баланса между професионалния и личния живот, да помогнем на семействата чрез жилищни субсидии и да гарантираме свободата на избора на жените. В Унгария майките или бащите могат да изберат да останат у дома и да получават обезщетение до навършване на 3-годишна възраст на детето. Те ще получат обезщетение и ако се върнат на пазара на труда. Благодарение на нов закон, жените скоро ще се радват на повече от нетния си доход след раждането. Добрата новина е, че резултатите са обнадеждаващи: коефициентът на раждаемост се е увеличил с повече от 20%, броят на браковете е на върха, вземайки предвид последните 40 години, а броят на разводите е най-ниския за последните 6 десетилетия.

Интервюиращ: Често чуваме от европейските лидери, че Унгария, като приема мерки като тези, които вече бяха споменати, не спазва «върховенството на закона2. Какъв отговор заслужава Европа, която лека полека е станала заложник на лобитата, които защитават най-омразните концепции за държавата, закона, семейството и свободата?

К. Новак: Европа бавно се пробужда с идеята, че възгледите им за демографията, семействата и имиграцията са погрешни. През 2019 г. за първи път беше назначен европейски комисар по демографията. Имиграционната криза от 2015 г. подчерта социалното напрежение и социалната цена на имиграцията. Терористичните атаки и младите хора, заминаващи за Сирия, за да се борят за ИДИЛ, доказаха неуспеха на интеграцията. Политиките на европейско ниво ще се променят, ако избирателите поискат промяна на национално ниво. Междувременно ще се застанем зад нашите ценности и нашите интереси. Ние сме избрани от унгарците да го направим за трети пореден мандат в правителството.

Интервюиращ: Накрая, бихме искали да ви помолим да отправите послание на португалците, особено на тези, които чрез различни средства се борят за защитата на естественото Семейство, за неприкосновеността на Живота от зачеването до естествената смърт, за запазването на националната идентичност и за задълбочаване на здравословните отношения между различните държави, без това да е намеса във вътрешния живот на всяка държава. Нещо, което сегашният Европейски съюз, за съжаление, не знае как, или всъщност не иска да направи.

К. Новак: Моето послание е, че трябва да защитавате истината и това е битка, която си заслужава борбата. Никой друг няма да го направи вместо вас. Водим тази битка от 10 години. Беше много трудно, но и възнаграждаващо. Готови сме да споделим нашия опит за това кое работи и кое не работи. Но в крайна сметка всеки човек и всяка държава е господар на собствената си съдба. Нашите деца ще оформят бъдещето. Въпросът е чии деца ще бъдат там.
28.01.2021

Превел: Христина Айналиева-Кавадиас

ЗА Семейството

Против “Джендър” образованието в училищата

ИЗТОЧНИК ТУК

White cbnnews logo

Leave a Reply